D66 wil opheldering over véél duurdere woningen

D66 heeft om opheldering gevraagd over de ontwikkeling op de plek van Zaal Schoonveld. In de Van de Pollstraat, tegenover basisschool De Piramide, zouden 20 koopappartementen komen van maximaal 200.000 euro, maar die lijken plaats gemaakt te hebben voor 16 middeldure koopappartementen en 4 dure woningen. D66 wil dat er gewoon gebouwd wordt wat er destijds is afgesproken bij de verkoop van zaal Schoonveld aan de ontwikkelaar en heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De voormalige Zaal Schoonveld is in 2016 verkocht aan De Bunte Vastgoed voor het bedrag van 802.016 euro. De ontwikkelaar kocht de locatie onder de voorwaarde dat er maximaal 20 startersappartementen van maximaal 200.000 euro gebouwd mochten worden. Tot verbazing van de fractie van D66 blijkt er opeens een heel ander ontwerp gemaakt te zijn. Dat plan is niet op basis van de uitgangspunten die eerder vastgesteld en gecommuniceerd zijn. Eind deze maand begint zelfs de verkoop van het onroerend goed al.

Tegen de afspraken
Het bouwproject behelst opeens 16 appartementen in het middensegment (250.000-400.000 euro) en 4 eengezinswoningen in het dure segment (boven de 400.000 euro). Dat is tegen de afspraken bij de verkoop waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. D66 vindt dat er gewoon gebouwd moet worden wat er bij de verkoop is afgesproken. Daarom wil de fractie weten of het college de voorwaarden na de verkoop heeft aangepast en als dat zo is waarom en ook waarom deze forse wijziging niet gemeld is aan de gemeenteraad. Als de wijziging zonder overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden, wil D66 weten of er nu een streep door het plan wordt gezet of dat de gemeente meer geld voor de grond gaat vragen. Fractievoorzitter Dianne Schellekens: “Er wordt met dit plan namelijk niet meer gebouwd wat er is afgesproken, dus de gemeente had veel meer geld voor de grond kunnen krijgen als de voorwaarden 16 middeldure woningen en 4 dure woningen waren.”

Niet te betalen voor doelgroep
Vught heeft behoefte aan koopappartementen van maximaal 200.000 euro. D66 begrijpt dan ook niet dat dat niet het uitgangspunt bij het project gebleven is. Dianne Schellekens: “Wij hebben er begrip voor dat de bouwkosten gestegen zijn, maar er had ook gekozen kunnen worden voor kleinere appartementen i.p.v. duurdere appartementen, die voor de beoogde doelgroep daardoor niet te betalen zijn. Verder blijken buurtbewoners niet te spreken te zijn over het hele proces, komen er niet meer maar minder parkeerplaatsen terug en wordt de verkeerssituatie bij basisschool De Piramide gevaarlijker door de nieuwe bebouwing. D66 wil graag weten wat het college daar allemaal van vindt. Het komt in Vught regelmatig voor dat ontwikkelaars zich niet helemaal of zelfs helemaal niet houden aan de eerder met de gemeente gemaakte afspraken. Het beeld dat er na het sluiten van een overeenkomst met de gemeente nog genoeg ruimte is om te heronderhandelen, wordt met omgooien van het bouwprogramma op deze locatie en het fors verhogen van de eerder afgesproken verkoopprijzen weer bevestigd.”

Kijk ook bij

Geen Elbrimale Musicale-Vught meer

Het bestuur van Stichting Elbrimale Fonds heeft besloten om vanwege een organisatorische structuurwijziging, de openbare …