D66 wil discussie over ontwikkelingen IJzeren Man in commissie

D66 heeft de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen over de aanleg van extra parkeerplaatsen bij het Strandhuys van de IJzeren Man op de agenda van de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 5 maart laten zetten.

Daarmee krijgt de raadscommissie de mogelijkheid het college te bevragen en in debat te gaan over de door het college gekozen koers. Bovendien krijgen de exploitant en andere inwoners daardoor de mogelijkheid om in te spreken. Volgens D66 heeft het college geen mandaat om autonoom, zonder de raad erin te kennen, allerlei ingrijpende ontwikkelingen te faciliteren. Het college heeft, in de beleving van D66, een standpunt ingenomen over de andere plannen die voor de upgrading van het strandbad zijn gemaakt. De partij vindt dat de gemeenteraad hierin meegenomen moet worden, zodat ook de raadsleden hierover een mening kunnen vormen en het college over de plannen kunnen adviseren. Vooraf heeft D66 twee vragen gesteld: 1. Is het wenselijk dat wanneer een ondernemer of inwoner in strijd met het bestemmingplan iets aanlegt, in dit geval een transformatorhuis en parkeerplaatsen, het college gaat onderzoeken of dit gelegaliseerd kan worden? 2. Heeft het college het mandaat om de nieuwe ontwikkelingen te faciliteren die het bestemmingsplan niet toestaat zonder de raad te informeren en/of om advies te vragen?

Eikenprocessierups
Op de agenda van de commissievergadering staan ook de agendapunten over de extra gelden die het college vraagt voor de preventieve bestrijding van overlast door de eikenprocessierups en het bewegen en sporten in de openbare ruimte. De vergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis. Inspraak is mogelijk.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …