‘D66 wil college in kwaad daglicht stellen’

Mark du Maine (VVD) in discussie over IJzeren Man

VVD-fractievoorzitter Mark du Maine ergert zich de laatste maanden kennelijk steeds meer aan de schriftelijke vragen van D66, die qua inhoud steeds niet helemaal blijken te kloppen, en er volgens hem alléén op gericht zijn om het Vughtse college in een kwaad daglicht te stellen. De vragen die D66 had ingebracht naar aanleiding van het bouwen van een trafohuisje en het in gebruik nemen van extra parkeerruimte bij de IJzeren Man zag hij als een voorbeeld daarvan.

Du Maine vond dat de discussie in de commissie beperkt moest blijven tot de twee vragen die D66 had gesteld naar aanleiding van de antwoorden op de schriftelijke vragen. “Als D66 wil praten over het beleid voor de IJzeren Man dan moeten we de discussie naar een andere vergadering verplaatsen. Ik heb me nu alleen voorbereid op de juridische vragen rond de handhaving.” Hij wees erop dat het college bij wet verplicht is, voor er gehandhaafd kan worden, te onderzoeken of de afwijking van het bestemmingsplan te legaliseren is. “Als D66 het daar niet mee eens is moet het bij Rob Jetten en zijn vrienden in de Tweede Kamer zijn. Er is niets buiten de wet om gebeurd; het college heeft gehandeld zoals het moet.” Dianne Schellekens (D66) gaf toe dat het college de kwestie op de juiste manier had aangepakt. Daarom was zij bereid de discussie vooral te voeren rond de vraag of het college het mandaat had om in het geval van de IJzeren Man alles zelf te regelen of dat de gemeenteraad in dit maatschappelijk politiek onderwerp door het college moet worden meegenomen in de ontwikkelingen. Du Maine wees erop dat het college wat betreft de IJzeren Man een mandaat heeft en dat goed uitvoert: “Vreemd dat er in deze raad partijen zijn die hun rol niet helemaal kennen. We hebben duidelijke kaders zoals het bestemmingsplan en duidelijke rollen en daar moet iedereen zich aan houden. Er is in 2013 een concessie-overeenkomst gemaakt en daarin staat dat er heel veel mag bij de IJzeren Man. Als deze kwestie nu al zoveel gevolgen heeft dan kunnen we onze borst nat maken.”

Schellekens bleef erbij dat het beter zou zijn als het college de raad in een vroeg stadium meeneemt in de ontwikkelingen die er rond de IJzeren Man gaande zijn. Ze wees er ook op dat in de concessie ook steeds benadrukt wordt dat er met respect voor de natuur ondernomen moet worden. Ze kreeg bijval van Yvonne Vos (CDA): “De ondernemer is goed bezig, maar heeft nu een procedurele fout gemaakt door geen vergunning aan te vragen. Daarnaast vind ik dat wij als raad wel goed geïnformeerd moeten worden om onze controlerende en adviserende rol te kunnen spelen. Daarom doe ik een oproep aan het college, maar ook aan de ondernemer om de raad en de Vughtse bevolking te informeren over de plannen. Dat zou b.v. kunnen door in het Strandhuys een groot bord op te hangen.” Ton van der Vossen (PvdA-GL) was, in tegenstelling tot het CDA, van mening dat de ondernemer niet goed bezig was: “Verstandig ondernemerschap betekent ook transparantie.” Van der Vossen vond dat B&W de raad niet over elk detail hoeft te informeren, maar hij adviseerde het college wel om de politieke antenne aan te zetten en de raad snel te informeren als er iets misgaat zoals in dit geval.

Bregje Peijnenburg (GB) merkte op: “De IJzeren Man wordt steeds mooier en dat past wel bij de allure van Vught. Er komen steeds meer bezoekers en met de extra parkeerruimte, die inderdaad niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, wordt wel tegemoetgekomen aan de wensen van het publiek. Als de nieuwe parkeerplaatsen niet zijn in te passen in het bestemmingsplan dan verwachten wij wel een voorstel van het college dat deze ontwikkeling alsnog mogelijk maakt. Ik kom met deze opmerking omdat wij ontzettend veel positieve reacties hebben gekregen op de wijze waarop de parkeerplaats bij Brasserie 155 aan de Loonsebaan is gerealiseerd.” De VVD sloot zich bij deze opmerking aan.
Dianne Schellekens vond dat allemaal heel voorbarig: “Het college moet in gesprek gaan met ‘Natuurlijk Vught’ en laat B&W verder eerst maar eens hun werk doen want die zijn nu keurig aan het doen wat ze moeten doen.”

Peter Maesen had bij het begin van de discussie, namens ‘Natuurlijk Vught’ ernstige zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen rond de IJzeren Man. Hij vroeg zich af of de natuur nog wel voldoende wordt beschermd. Wethouder Toine van de Ven had eerder al gemeld dat hij structureel in gesprek is met de Vughtse ‘natuurhoek’ en dat in die gesprekken ook de IJzeren Man regelmatig aan bod komt. Wethouder Peter Pennings zegde toe dat de raad beter inzicht krijgt in de plannen die de exploitant ontwikkeld voor het recreatie gedeelte van de IJzeren Man.

Kijk ook bij

Winterse Buitenbios bij Verkadefabriek

Na het succes van de eerste editie van Buitenbios im Schnee in 2022, nodigt de …