D66 stelt vragen over verhuur koopwoning op Isabellaveld

Volgens D66 komen weinig van de kopers van woningen op het Isabellaveld uit Vught. De partij heeft bij het kadaster de gegevens van twee rijen koopwoningen opgevraagd en daarvan kwam geen énkele nieuwe bewoner uit Vught.

De bouw is bijna klaar en waar D66 voor vreesde, is nu werkelijkheid geworden: er wordt al een koopwoning aangeboden voor verhuur. Voor het bedrag van 1650 euro kan deze woning gehuurd worden van iemand uit Amsterdam. Een lucratieve business, want een hypotheek voor dit huis kost bij lange na geen 1650 euro per maand. De fractie van D66 heeft daarom o.a. de volgende vragen aan het college gesteld: ‘Worden er nog meer nieuwbouwwoningen aangeboden voor particuliere verhuur? Wat houdt het antispeculatiebeding voor de woningen in en is dit ook van toepassing op mensen die de woning gekocht hebben maar deze in de verhuur doen? Zo nee, waarom is verbod op verhuur niet opgenomen? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Wat is de boodschap van het college aan de vele Vughtenaren die achter het net visten en nu zien dat een woning verhuurd gaat worden die zij graag hadden willen kopen?’

Kijk ook bij

Wil je graag in een jazzbandje spelen?

“De laatste repetitie voor de zomervakantie van JAZZWERK heb ik (oma van Bram) genoten van …