D66 stelt vragen over uitbreiding parkeren aan IJzeren Man

Het Vughtse college heeft bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend voor extra parkeerplaatsen bij het Strandhuys van IJM aan Boslaan 49. D66 heeft al op verschillende momenten in de raad en commissie aangegeven veel waarde te hechten aan de omgeving van het Strandhuys, het Strandpaviljoen en het Strandbad. Het is een mooie plek voor de inwoners van Vught e.o. om te recreëren en dat wil D66 graag zo houden.

Op 29 januari 2020 stelde D66 al schriftelijke vragen over een parkeerplaats, die zónder toestemming voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen was aangelegd. Een ingreep die volgens de D66-fractie geen verbetering was voor de aanblik van de IJzeren Man. De parkeerplaats, die volgens de exploitant was aangelegd om vooral oudere bezoekers te faciliteren en te zorgen dat gasten niet genoodzaakt werden in de donkere wintermaanden in het bos te parkeren, moest toen worden verwijderd.

Past dit binnen het huidige beleid?
De fractie van D66 vraagt zich nu opnieuw af of de extra parkeerruimte bij de IJzeren Man wel past in het beleidskader Economie en Recreatie dat Vught heeft vastgelegd. Voor D66 betekent dat voor de IJzeren Man een bij Vught passende horecagelegenheid, die zijn onderneming exploiteert binnen de huidige grenzen en de natuur verstrekt en de rust respecteert. Met invloed van de inwoners van Vught, die deze plek een warm hart toe dragen. Daarom stelde D66 vragen aan het college:

• Deelt het college de mening van de fractie van D66 dat het bosgebied rond De IJzeren Man beschermd moet worden en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen hiermee in strijd is?
• Hoe beoordeelt het college de aanvraag voor nieuwe parkeerplaatsen in het bosgebied? Past deze binnen de kaders van de geldende structuurvisie en het bestemmingsplan?
• Gaat de aanleg van de parkeerplaatsen ten koste van bomen en struiken? Kan het college inzicht geven in de omvang hiervan?
• Het probleem van parkeren in bosgebied is verdichting en vervuiling van de bodem waardoor bomen verdrogen en ziek worden. De kwaliteit van het bos op de huidige parkeerplaats gaat zienderogen achteruit. Spreekt het college de uitbater van IJM hierop aan? Zo ja, wat is het resultaat hiervan en wat gaat de uitbater doen om te zorgen dat het bos versterkt wordt? Kan deze achteruitgang gekeerd worden met maatregelen.
• Deelt het college de mening van D66 dat als deze maatregelen niet mogelijk zijn, er eerder minder dan meer parkeerplaatsen moeten worden toegestaan? Het antwoord van het college wordt rond 15 mei verwacht.
• De eigenaar van IJM heeft veel grond in eigendom in de buurt van de IJzeren Man. Is het mogelijk om andere mindere kwetsbare locaties in te zetten voor parkeren?
• Zijn er nog meer plannen bekend bij het college voor ontwikkelingen van het Strandhuys, het Strandpaviljoen en het Strandbad bij De IJzeren Man en zo ja welke? Hoe staan die in verhouding tot het nastreven van extensieve recreatie, biodiversiteit en rust in het gebied?

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …