D66 stelt vragen over rioleringswerkzaamheden in villapark

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de rioleringswerkzaamheden in de wijk Villapark. Terwijl normaliter overal in Vught straten bij een nieuwe riolering een complete opknapbeurt krijgen, zoals nieuw wegdek en nieuwe straatverlichting, gebeurt dat hier niet. Fons Potters: “Bij de grootschalige werkzaamheden wordt heel omslachtig langs het asfalt, in de berm, onder de bomen en tussen de boomwortels door nieuwe riolering aangelegd.”

De fractie van D66 heeft geconstateerd dat hier niet het reguliere principe ‘werk met werk maken’ toegepast wordt, dus dat meerdere werkzaamheden in één keer plaatsvinden. In dit geval wordt wel de riolering op een héél complexe manier vervangen, maar niet meteen het slechte wegdek aangepakt en het riool gewoon eronder gelegd, zoals eigenlijk in alle straten van Vught gebeurt bij dit soort werkzaamheden.

Gevaarlijk
Potters: “Vervangen van het oude, al vaak tussendoor herstelde asfalt is geen overbodige luxe. Op sommige plaatsen is de weg zelfs gevaarlijk, doordat asfalt omhoog gedrukt is door boomwortels en op sommige plekken zelfs afbrokkelt. Bovendien is er in sommige delen van de wijk als enige plek binnen de bebouwde kom van Vught zelfs nog geen schoonwaterriool, wat regelmatig ook tot wateroverlast leidt. Zelfs op plekken waar dit schoonwaterriool er wel is, werkt het vaak zo slecht dat straten lang blank blijven staan, zelfs bij lichte regen. Verschillende mensen hebben hierover al meermalen hun beklag gedaan bij de gemeente.”

Werk met werk maken
D66 wil daarom weten waarom in het Villapark niet het principe ‘werk met werk maken’ wordt toegepast, net als bij andere rioleringswerkzaamheden in straten die hoognodig aan vervanging toe zijn. Potters: “Gaat het financieel zo slecht met de gemeente dat juist op de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte beknibbeld moet worden? Inmiddels zijn de wegen in het Villapark en op meerdere plekken in Vught-Noord al lang afgeschreven. De vraag is dan ook wanneer deze wel aangepakt zullen worden of dat er gewacht wordt met de volgende vervanging van het riool over 50 á 60 jaar?” Ook wil de fractie weten of er bij de werkzaamheden geprobeerd wordt om alle eerder gemelde klachten over wateroverlast op te lossen. Zonder aanpak van het wegdek is dat bijna onmogelijk, doordat het slechte wegdek vaak de oorzaak is van de wateroverlast.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …