D66 stelt vragen over bouwplan De Braacken

Volgens D66 heeft projectontwikkelaar Janssen de Jong in een nieuwsbrief op 15 juli naar buiten gebracht dat het college van B&W van Vught heeft ingestemd met het bouwplan voor de locatie van voormalig verzorgingshuis De Braacken. Op de plek komen 14 dure woningen en 21 bouwkavels voor villa’s.

In september 2017 tekenden de projectontwikkelaar en Zorgstichting Mariënhoven de definitieve koopovereenkomst van het voormalige verzorgingshuis ‘De Braacken’ met omliggend park in Vught. Bij die gelegenheid deelde Janssen de Jong Projectontwikkeling mee dat het voornemens was op deze locatie tussen de 35-40 hoogwaardige nieuwbouwwoningen te ontwikkelen met twee-onder-eenkapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. Toen werd nog de verwachting uitgesproken dat de woningen en kavels in de zomer van 2018 in de verkoop zouden gaan.

Bestemmingsplan
Er was kennelijk meer tijd nodig om het plan rond te krijgen en ook nu moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd om het project mogelijk te maken. Begin augustus wordt het zogenoemde voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Volgens D66 staat nu eind van dit jaar de start van de verkoop van de woningen en de kavels gepland. D66 schrijft onaangenaam verrast te zijn door deze aankondiging en heeft het college een aantal vragen gesteld op het gebied van communicatie, het plan zelf en het groenbehoud. Zo wil de fractie weten wat het college ervan vindt dat een projectontwikkelaar communiceert wat B&W besloten heeft in plaats van dat B&W dat zelf doet. Ook is D66 benieuwd wat de achterliggende gedachte is om wel de projectontwikkelaar, maar niet de gemeenteraad over dit belangrijke collegebesluit te informeren.

Opmerkelijk
Opmerkelijk is dat de fractie van D66 vraagt waarom het college in dit geval afwijkt van het principe dat in deze bestuursperiode gebouwd zal worden volgens de verdeling 40% betaalbaar, 40% middelduur, 20% duur. Ze wil weten waarom van de verhouding wordt afgeweken zonder daarover te communiceren. Deze vraag is vreemd, omdat in de raadsvergadering van 11 juni in de raad uitvoerig is gediscussieerd over het woningbouwprogramma voor de komende jaren. Daarbij staat op blz. 6 van de stukken nadrukkelijk vermeld welke woningen wel en welke niet onder de 40-40-20-verdeling vallen. Het plan De Braacken, dat is omgedoopt naar project Loyolapark, staat in een rijtje van 12 projecten met in totaal 510 woningen, die niet onder de 40-40-20-verdeling vallen, omdat de besluitvorming al heeft plaatsgevonden. D66 stelt bij de schriftelijke vragen dat zij bij dit plan nooit zou kiezen voor 100% dure woningen. Maar als er al voor alleen dure huizen gekozen wordt, wil de partij weten of het college het eens is met D66 dat de markt zijn werk moet doen en dat de maximumprijs van 650.000 euro dan niet gepast is.

Monumentale boom
Voor het bouwplan moet groen verdwijnen, waaronder een monumentale boom. D66 wil van het college weten wat het algemeen belang is om een monumentale boom om te hakken voor villa’s en wil weten of er nog andere bomen, die bijna de monumentale status hebben, omgehakt zullen worden? Zo ja, hoeveel? D66 wil ook van het college horen of er overlegd is met de Natuur- en Milieugroep Vught over de wijziging van Natuur Netwerk Brabant en het kappen van de bomen en waarom de bestaande bomen niet in te passen zijn in de bouwkavels.

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …