D66 stelt vragen over Bisschop Zwijsenplein

Als onderdeel van de beweegroute werd 2 jaar geleden een plan gepresenteerd om op een aantal plekken een beweegplein aan te leggen. Het Bisschop Zwijsenplein was een van deze plekken. Tijdens de behandeling in de commissie betoogde de fractie van D66 dat dit een prima investering was, maar dat het voor de fractie belangrijk was dat de omwonenden werden meegenomen in de plannen en dat er aandacht was voor inclusie.

MOVE kreeg de opdracht om het project Bisschop Zwijsenplein in goede banen te leiden. Liefst 4 ontwerpers dienden een plan in. Tijdens 2 sessies konden de omwonenden over deze ontwerpen stemmen. Het winnende ontwerp is inmiddels uitgevoerd.

Meteen klachten
D66-raadslid Joris Vrensen wijst er, bij de toelichting op de schriftelijke vragen op, dat meteen na de opening van het beweegplein door omwonenden zoals de Robert Coppes Stichting klachten werden geuit over ballen die door voetballende kinderen op het terras van de woonvoorziening terechtkwamen. Daarnaast zijn er meldingen van geluidsoverlast door jongeren, afval op het veld en in de zandbak, etc. Via een ingezonden brief in Het Klaverblad en recent nog een artikel in het Brabants Dagblad vragen de kwetsbare bewoners van de Robert Coppes Stichting aandacht voor dit probleem, omdat zij op dit moment niet veilig op hun eigen terras kunnen zitten. Daarom vraagt Vrensen namens zijn fractie of het college een eigen duiding kan geven van de overlast op het Bisschop Zwijsenplein na de ingebruikname van het beweegplein.

Oplossingen
Wethouder Van de Ven heeft aangegeven meerdere keren in gesprek te zijn geweest met bewoners en de directie van de Robert Coppes Stichting. Vrensen wil weten wat deze gesprekken hebben opgeleverd. Welke oplossingen er door de bewoners en directie zijn aangedragen. En vooral hoe het college ervoor gaat zorgen dat de kwetsbare bewoners van de Robert Coppes Stichting veilig kunnen zitten op hun terras. Voor half juni wordt een antwoord van het college verwacht.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …