D66: “Ga niet in beroep tegen besluit rechter over beuk”

De rechter heeft 30 oktober de uitspraak gedaan dat de 87 jaar oude bruine beuk op het Maurickplein mag blijven staan. De gemeente Vught heeft 6 weken de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de raadsvergadering van 8 november diende D66 een motie, vreemd aan de orde van de dag, in waarin het college verzocht wordt niet in hoger beroep te gaan tegen het schorsen van de kapvergunning voor de beuk en te komen met een aangepast inrichtingsplan voor het Maurickplein.

Vught heeft een keuze gemaakt uit een van de drie varianten voor herinrichting. Deze politieke keuze wordt de bestuursrechter terughoudend getoetst. De bestuursrechter let er daarbij wel op of alle belangen goed in kaart zijn gebracht. In dit geval heeft de beuk bij het maken van de keuze een bijzondere bescherming. Het gaat om een waardevolle boom, dus er moet sprake zijn van een ‘zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang van niet-tijdelijke aard dat belangrijker is dan het behoud van de boom’. De door de natuurorganisaties voorgestelde vierde variant, waarbij de rijstroken van de Boxtelseweg worden gesplitst en aan weerszijde van de beuk komen te liggen, is volgens de rechtbank ook géén goed idee. De rechtbank vindt het risico dat een auto tegen de boom aan gaat rijden met alle gevolgen van dien, simpelweg te groot. De rijstrook tussen de keerwal van de A2 en de beuk is smaller dan geadviseerd in de CROW-richtlijnen over verkeersveiligheid. Het is maar de vraag of dit euvel verholpen kan worden. De gemeente heeft volgens de rechter goed onderbouwd dat deze variant eigenlijk niet uitvoerbaar is. Daarom zijn alléén de varianten 2 en 3 bekeken (zie afbeeldingen). Daarbij is de rechter tot het besluit gekomen dat er tussen de variant 2 – waarbij de beuk blijft staan – en variant 3 – waarbij de beuk wordt gekapt – geen noemenswaardige verschillen ontstaan voor de verkeersveiligheid, ook niet als in de toekomst de N65 wordt aangepast.

Nog geen beslissing
Dianne Schellekens (D66) deed een dringend beroep op het college om de uitspraak van de rechter serieus te nemen. Yvonne Vos vond ook dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en naar de rechter moet luisteren. Volgens de coalitiepartijen VVD en GB is dit een zaak van het college: “Geef het college de vrijheid te doen wat het goed dunkt.” Wethouder Toine van de Ven vertelde dat het college in deze kwestie nog geen beslissing heeft genomen. “We hebben nog helemaal geen standpunt bepaald; we moeten eerst nog goed bekijken wat de alternatieven zijn. Het college heeft geen behoefte aan deze motie.” Daarop werd de motie verworpen met 8 tegen 11 stemmen. VVD, GB en SP stemden tegen, D66, CDA en PvdA-GL vóór.

Kijk ook bij

Het is bijna tijd voor de Vughtse Cultuurweek 2023

Ingezonden mededeling De Vughtse Cultuurweek 2023 staat weer voor de deur. Dit jaar zal de …