D66-fractievergaderingen in Cromvoirt en Helvoirt

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught gaat weer vaker op locatie vergaderen. De komende weken staan ook vergaderingen gepland in The Battle Axe in Cromvoirt en in het HelvoirThuis in Helvoirt.

De fractie van D66 vergadert elke dinsdagavond over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. Dat is iedere dinsdag (behalve in vakanties) om 20.00 uur in het raadhuis van Vught. En vanaf dit jaar dus weer vaker op locatie. Als inwoners hun mening of visie willen geven over een bepaald agendapunt, als ze willen weten wat D66 daarvan vindt of als inwoners specifieke vragen hebben over een bepaald agendapunt, zijn zij iedere dinsdag welkom bij de fractievergadering van D66. Een mening, bijdrage en/of idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan.

De eerste fractievergadering van dit jaar vindt plaats in The Battle Axe in Cromvoirt, op dinsdag 10 januari om 20.00 uur. Op 17, 24 en 31 januari vergadert de fractie in het raadhuis van Vught. Op dinsdag 7 februari wordt vergaderd in het HelvoirThuis in Helvoirt.

Wie langs wil komen – het maakt niet uit op welke locatie – meldt zich even aan bij de fractie via fractie@d66vught.nl. Wie iets wil weten, een prangende vraag heeft of een mooi idee wil vertellen, hoeft uiteraard niet te wachten tot de volgende vergadering. Alle fractieleden zijn direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon. Alle gegevens staan op de website van D66 Vught.

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …