Curatoren vangen opnieuw bot

In het dossier rond de bouw van een hotel aan de IJzeren Man hebben de curatoren in het faillissement van G. Groenewoud een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ditmaal voor het veranderen van het huidige fietspad, dat over de ‘Boulevard’ loopt, in een ‘fietsstraat’ waardoor auto’s het hotel zouden kunnen bereiken. Bij alle voorgaande aanvragen heeft zowel het college als de raad de aanvragen geweigerd. Ook nu wenst het college niet mee te werken aan de vergunning, in lijn met de eerder genomen raadsbesluiten.

Siebren van der Zee (GB): “Voor de vierde maal proberen de curatoren een oplossing voor hun probleem te vinden en ook dit keer gaan wij mee met de afwijzing door het college.” Alle fracties dachten er hetzelfde over, dus werd de aanvraag unaniem afgewezen. Yvonne Vos (CDA) merkte op dat het onderhavige bestemmingsplan al dateert van 1992. Volgens haar is het uit het oogpunt van ordentelijk bestuur goed om het bestemmingplan op korte termijn te herzien.

Kijk ook bij

Robotica-team Gymnasium Beekvliet wint scrimmage

Het robotica-team van Gymnasium Beekvliet (Panic Attack) is in de landelijke voorrondes van de First …