Home / Algemeen / Cultuurnota Vught 3 december in commissie ’Bestuur’
Patisserie De Rouw

Cultuurnota Vught 3 december in commissie ’Bestuur’

Het Vughtse college heeft de definitieve versie van de Vughtse cultuurnota voor 2020-2023 ‘Samen dichtbij cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar de raad gestuurd. De nota is opgebouwd rond 6 uitgangspunten. De rode draad is dat de inwoners en organisaties zelf inhoud geven aan het cultuuraanbod, de gemeente heeft hierbij voornamelijk een ondersteunende rol. Het concept van de nota werd eerder al in de commissie ‘Bestuur en Samenleving’ van 3 oktober behandeld. Dinsdag 3 december worden de definitieve stukken besproken in de commissie, daarbij kan worden ingesproken.

In zijn inleiding constateert wethouder Toine van de Ven dat er in Vught al enorm veel gebeurt op cultureel gebied, evenals op het terrein van cultureel erfgoed. Toch hoor je vaak de kreet: ‘In Vught is nooit iets te doen’. Dat wordt in de nota geweten aan het feit dat er een lokale agenda voor cultuur ontbreekt. Volgens de nota wordt daardoor de rijkdom aan activiteiten niet voor alle inwoners even goed ontsloten. Het ontbreekt aan een duidelijk overzicht van de mogelijkheden. Dit heeft mogelijk ook effect op de waardering voor het culturele leven en de mogelijkheden om meer of nieuwe bezoekers te trekken. Het college wil daarom samen met het culturele veld het vormgeven van bekendheid van de lokale culturele agenda onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat de eigenaren van de gegevens, die relevant zijn voor zo’n agenda, ook verantwoordelijk zijn voor het vullen van die agenda.

Jeugd moeilijk bereikbaar
In de nota wordt ook opgemerkt dat jongeren van 12 tot 18 jaar moeilijk bereikbaar zijn. Deze doelgroep laat zich niet gemakkelijk binden. Voor deze jongeren zijn véél alternatieven voorhanden. Niet alleen de aard van de activiteiten is voor hun deelname van belang, maar ook de zichtbaarheid ervan. Voor het draagvlak en het slagingspercentage vindt het college het belangrijk en noodzakelijk dat deze projecten in samenwerking met de jongeren plaatsvinden. Het wil Plaza Cultura inzetten om samen met jongeren van 12-18 jaar te zoeken naar ingangen die juist hen aanspreken zoals eigentijdse muziek en dansstijlen, urban art, digitale media, literatuur en fotografie.

De Speeldoos
In de nota staat dat de gemeente na verwerving van het pand van Theater de Speeldoos een besluit zal nemen over de omvorming naar een sociaal-cultureel centrum, met als primair doel huisvesting van amateurverenigingen in het centrum. Daarbij wordt aangegeven dat de verenigingen en stichtingen in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigendom. Aangezien de Speeldoos een grote maatschappelijke rol speelt in cultureel Vught, is de gemeente bereid om te investeren in renovatie of nieuwbouw van de Speeldoos. Mits de gemeente voor 1 januari 2020 eigenaar wordt van het gebouw, is het streven om dit vóór 2023 te realiseren. Ook wordt aangekondigd dat regionale culturele organisaties tegen kostprijs gebruik kunnen maken van de voorzieningen in sociaal-cultureel centrum de Speeldoos. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de gemeente géén subsidie verstrekt voor een zelfstandige lokale professionele programmering in de Speeldoos. Een statement dat nog behoorlijk wat discussie kan opleveren, omdat enkele politieke partijen nog wél mogelijkheden zien voor professionele kunst.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

1.000 uitlegvideo’s voortgezet onderwijs per direct gratis beschikbaar

Vanwege het gedwongen thuisonderwijs veroorzaakt door het coronavirus, biedt Snapput samen met MeesterBaan per direct …