Home / Algemeen / Cultuurnota: Mogelijke herbouw Speeldoos
Patisserie De Rouw

Cultuurnota: Mogelijke herbouw Speeldoos

Op 19 november presenteerde wethouder Toine van de Ven onder de titel ‘Samen dichtbij cultuur’ de ambitieuze cultuurnota voor de komende vier jaar. Alle uitgangspunten worden in de nota gestructureerd omschreven: inclusiviteit, faciliterend, samenwerking, jongeren, fysieke leefomgeving en regionale samenwerking. Opvallend is de gemeentelijke aankoop van de Speeldoos per 1 januari 2020. Herbouw wordt serieus overwogen, alternatief is renovatie. De Speeldoos wordt omgetoverd tot een sociaal-cultureel centrum.

Door Maarten Kroese

Inclusiviteit
Met de vaststelling van de Lokale Inclusie Agenda op 12 september en de ondertekening van het Manifest ‘Iedereen doet mee’ heeft Vught zich verplicht om letterlijk iedereen in de gemeente te laten meedoen. Culturele activiteiten kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het sociaal domein. Dementie, eenzaamheid, wijk- en jeugdproblematiek. De gemeente faciliteert. Plaza Cultura zoekt verbinding met netwerken in het sociaal domein zoals Samen Sterk in de Wijk.

Faciliterend
Het organiseren en aanbieden van culturele activiteiten is een taak voor de burgers. De gemeente wil organisaties graag faciliteren en eventueel subsidiëren of huisvesten, maar beslist niet over de inhoud. Zo kunnen de organisaties hun kracht behouden en blijft het culturele aanbod divers. De Speeldoos is de belangrijkste locatie van de Vughtse cultuur. Wellicht wordt het gebouw herbouwd tot een eigentijds sociaal-cultureel centrum. Primair doel wordt huisvesting van amateurverenigingen.

Samenwerking
Culturele organisaties moeten meer samenwerken om minder afhankelijk te zijn van het teruglopend aantal bestuursleden en vrijwilligers. Hiertoe wordt het cultuurnetwerk opgebouwd met het cultuurcafé. Belangrijk onderdeel van cultuur is erfgoed, daarom wordt het erfgoednetwerk verder ontwikkeld. Plaza Cultura gaat workshops en trainingen organiseren op verschillende thema’s. Voldoende culturele samenwerking kan voorwaarde zijn voor subsidie.

Jongeren
Jongeren moeten opgroeien met cultuur. Voor 2021-2024 wordt daartoe de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ verlengd. De basisschool in Helvoirt mag meedoen. Plaza Cultura zal via sociale media proberen om de doelgroep van 12-18 jaar te bereiken om zo hun deelname aan culturele activiteiten te vergroten. Plaza Cultura gaat intensiever samenwerken met MOVE. De combinatie van sport en cultuur zal de doelgroep zeker aanspreken.

Fysieke leefomgeving
De fysieke leefomgeving moet kunst, cultuur en erfgoed zichtbaar maken. Er wordt daartoe aangesloten bij regionale activiteiten rondom De Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie. De bereikbaarheid van erfgoed wordt verbeterd en kunst in de openbare ruimte goed onderhouden. Er komt minimaal 1 kunstwerk in de bebouwde kom van een lokale, startende kunstenaar.

Regionale samenwerking
Het lokale én regionale culturele aanbod moet worden versterkt door intensievere regionale samenwerking met gemeenten als Boxtel, ’s-Hertogenbosch, St. Michielsgestel. Het vernieuwde sociaal-cultureel centrum de Speeldoos wordt daartoe tegen kostprijs ter beschikking gesteld aan regionale culturele organisaties. Door het inschakelen van AtelierBeheerStichting uit ‘s-Hertogenbosch is het wellicht mogelijk tijdelijke huisvesting voor kunstenaars in leegstaande panden te realiseren.

De Cultuurnota wordt besproken in de Commissie Bestuur & Samenleving op 3 december. Zie ook www.bit.ly/cultuurnota.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Laatste dagen om ON-THE-GO te zien bij Mieke van Schaijk

De tentoonstelling ON–THE–GO gaat haar laatste dagen in, alleen nog te zien vandaag en zaterdag! …