Cultuurhistorisch bezit in Petruskerk verdient onderhoud en restauratie

De Vughtse samenleving heeft DePetrus sinds 2018 als nieuwe ontmoetingsplek voor de inwoners van Vught e.o. in haar hart gesloten. Het is een bruisende locatie met tal van activiteiten, georganiseerd door de huurders zoals het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn, de bibliotheek en de Wereldwinkel.

De huidige Covid-beperkingen dragen er echter toe bij dat tal van activiteiten geannuleerd worden of op een lager pitje worden uitgevoerd. Je zou haast vergeten kunnen zijn welke jaren van zorg over het behoud van deze bijzondere kerk, de benodigde restauratie en de uiteindelijke herinrichting achter ons liggen sinds 2006.
In dat jaar werd de Stichting tot Behoud van de Petrus opgericht met als doelstelling ‘de instandhouding van de te Vught gelegen Sint Petruskerk’. Het gebouw had toen al enkele jaren zijn kerkfunctie verloren en was dringend toe aan een grondige restauratie. De Stichting BPV wilde – conform haar doelstelling – de mogelijke sloop voorblijven en startte een overleg met alle betrokken partijen om dit culturele erfgoed te behouden en te bemiddelen in het verkrijgen van de noodzakelijke financiën om de dringend noodzakelijke restauratie te bekostigen. Uiteindelijk is door de inspanningen van alle partijen een geweldige klus geklaard. Maar dat betekent niet dat het onderhoud van zo’n schitterend kerkgebouw voltooid is. De oplettende lezers weten hoe bijvoorbeeld de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch voortdurend aandacht vraagt. Wim Kievits: “In Vught willen wij zorgen dat ook DePetrus nog tot in lengte van dagen als iconisch gebouw het dorpsbeeld zal beheersen en dat steeds meer bezoekers kunnen kennismaken met deze cultuurparel.”
In 2020 heeft de Stichting BPV daartoe een bijdrage geleverd aan de expositie over Charles Grips, wiens bijzondere schilderwerken nog steeds te bewonderen zijn in DePetrus. Bij die gelegenheid is tevens een mooi boek gepubliceerd, dat geschreven werd door Anita Koolen-Ellis, na een uitgebreid onderzoek naar zijn religieuze schilderwerken. Naast dit boekwerk, dat nog steeds verkrijgbaar is via Bruna of de Wereldwinkel, is thans een nieuwe mijlpaal gezet.

Website
Op 8 december is de nieuwe website van de Stichting tot Behoud van de Petrus gelanceerd. Deze website werd gemaakt in nauwe samenwerking met StudioBastiaan uit Vught. De bezoekers kunnen op www.erfgoedpetruskerkvught.nl kennisnemen van de bijzondere cultuurhistorische schatten die DePetrus herbergt. Niet alléén de voor Nederland unieke collectie Nazarener schilderkunst, maar ook de bijzondere glas-in-loodcollectie en de gebrandschilderde ramen die bezoekers in de kerk aantreffen, krijgen op deze website ruim aandacht.
De Stichting tot Behoud van de Petrus wil hiermee een vervolgstap zetten om het bijzonder cultuurhistorisch bezit verder onder de aandacht te brengen van de Vughtse samenleving en de bezoekers aan Vught. Ook biedt de website een contactformulier waarmee iedereen vragen kan voorleggen aan het bestuur.

Volgende stap
Met de lancering van de website wil de Stichting tot Behoud van de Petrus een volgende stap zetten om haar doelstellingen te helpen realiseren. Wim Kievits: “In de komende periode zullen wij onze activiteiten richten op de maatregelen die nodig zijn voor de nog niet gerestaureerde delen van de kerk zoals met name de schitterende glas-in-loodramen en de unieke gebrandschilderde ramen. Hiervoor zal de Stichting in het voorjaar een fundraisingactie starten waarbij wij hopelijk kunnen rekenen op de steun van de Vughtse gemeenschap.”

Kijk ook bij

Start nieuwe tennisseizoen T.V. Woburn op 3 april

Maandag 3 april gaat op Woburn het nieuwe tennisseizoen van start. De 6 gravelbanen met …