Cromvoirt zet verkeersonveiligheid op politieke agenda

Donderdag 16 januari waren de Vughtse raadsleden en wethouders present in het Wapen van Cromvoirt om te luisteren naar de informatie die de werkgroep ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’ verschafte over de verkeersproblemen in het kerkdorp. Die komen erop neer dat, ondanks het invoeren van een 30km-zone en een reconstructie van de Lambertusstraat, het gevoel van onveiligheid bij de bewoners niet is afgenomen. Uit verhalen van de leden van de werkgroep bleek dat de situatie voor voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen als zeer gevaarlijk wordt ervaren. Op woensdag 12 februari wordt er, onder leiding van Onno Hoes, een avond voor de bewoners gehouden om te brainstormen over mogelijke oplossingen.

Dat de problemen de inwoners van Cromvoirt bezighouden, bleek uit de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête, waaraan een groot deel van de Cromvoirtenaren heeft meegedaan. De cijfers van de enquête zullen voor de komende bijeenkomst opnieuw berekend moeten worden, omdat is uitgegaan van een lager aantal dan de huidige 835 inwoners. Maar de uitkomsten waren dermate overtuigend dat er niet getwijfeld hoeft te worden aan de onrust over het onvermogen om de verkeerssituatie, ondanks alle maatregelen, te verbeteren. Theo Vorstenbosch vertelde uitvoerig wat er sinds 1973 allemaal al geprobeerd is om de verkeersveiligheid in Cromvoirt te verbeteren. Toch bestaat het idee dat dit uiteindelijk weinig heeft uitgehaald. Leden van de werkgroep vertelden dat ze hun hart vasthouden als ze hun kinderen te voet of op de fiets naar school brengen. De bewoners vrezen dat de drukte in de toekomst alleen maar zal toenemen door de stijgende belangstelling voor NM Kamp Vught, IJM, de golfbaan en het toenemende sluipverkeer. Nu rijden er tijdens het spitsuur al files door het dorp, maar het is de verwachting dat het tijdens en na de reconstructie van de N65 nog veel erger zal worden. Er werd gesteld dat de 30km-limiet niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd doordat de inrichting van de wegen toch uitnodigt tot hogere snelheden. Zo is b.v. de Deutersestraat een racebaan doordat er alleen optische drempels liggen. Daarnaast werden er grote vraagtekens gezet bij de lakse wijze waarop de 30km-zone wordt gehandhaafd.

Geen makkelijke oplossingen
De grootste problemen hebben vooral te maken met het feit dat er op de doorgaande wegen in Cromvoirt meestal geen ruimte is om het autoverkeer te scheiden van het langzame verkeer. Een van de raadsleden vroeg zich daarom af of er in Cromvoirt draagvlak bestaat om bomen te kappen of om grond van voortuinen af te staan om gescheiden voet- en fietspaden te kunnen realiseren. Er waren ook suggesties voor het invoeren van eenrichtingsverkeer zodat er ruimte komt voor langzaam verkeer, het onderzoeken van de mogelijkheid voor een rondweg, het plaatsen van een verkeerslicht dat op rood gaat als de maximumsnelheid wordt overschreden, het zoeken naar alternatieve verkeersroutes of het plaatsen van smileys.
De werkgroep zelf kwam bewust niet met oplossingen, om de discussie en het denkproces niet al bij voorbaat dood te slaan en deed ook de oproep om niet meteen te vervallen in een discussie over oplossingen. José Dankers, die de bijeenkomst vaardig leidde, stipte met regelmaat aan dat ze wil komen tot ‘de plek der moeite’, wat ook wel gedefinieerd wordt als: de fase waarin het blokkerende ‘onzegbare’ bespreekbaar wordt.

Ongevallen cijfers
Overigens zijn de officiële ongevallencijfers voor Cromvoirt niet direct heel verontrustend. Op de site star-verkeersongevallen.nl, waarop de geregistreerde verkeersongevallen worden vermeld, is te zien dat het aantal geregistreerde ongevallen in de Lambertusstraat in 2014, 2015, 2017 en 2019 nul bedraagt, in 2016 1 met een piek in 2018 met 3 ongevallen waarvan bij een ongeluk letsel viel te noteren. Op het Pepereind zijn de cijfers de laatste drie jaar beperkt tot 2 ongelukken in 2018. De Deutersestraat was het gevaarlijkst in 2014 met 4 ongevallen; dat aantal liep daarna terug tot 1 per jaar met uitzondering van 2017 toen er 2 ongevallen plaatsvonden. Veruit de meeste ongelukken gebeuren op de Nieuwkuijkseweg; die ligt nu nog in Helvoirt, maar na 1 januari 2021 in Vught. Daar waren in 2017 liefst 7 ongevallen te noteren, in 2018 4 en in 2019 1. Wethouder Toine van de Ven gaf aan dat hij open staat voor ideeën om de verkeersveiligheid in Cromvoirt te verbeteren, maar dat dit – na alle inspanningen die al geleverd zijn – geen simpele oplossing zal worden. ”Het gaat ergens pijn doen.” De werkgroep wil met de actie bereiken dat de verkeersveiligheid in Cromvoirt op de politieke agenda wordt gezet met het oog op de naderende verkiezingen. Die opzet is in ieder geval geslaagd.

Kijk ook bij

Gijs Decates uit Vught wint NK Striptekenen

Gijs Decates (2011) uit Vught heeft zondag 24 september het Nederlands Kampioenschap Striptekenen in zijn …