Cromvoirt is uniek!

Het rijke sociale leven van Cromvoirt is van onschatbare waarde en een levend voorbeeld voor Vught. Peter van Kampen (CDA): “Door de fysieke en culturele afstand met Vught is er een soort eigengereidheid ontstaan. Inwoners van Cromvoirt zijn gewend om alles zelf te regelen. Van de gemeente Vught verwachten ze een ondersteunende en faciliterende rol. Verder kunnen ze in Cromvoirt prima voor zichzelf én voor elkaar zorgen. Ondanks deze sterke verbondenheid zijn er ook terechte zorgen naar de toekomst. Op 22 november zijn deze zorgen tijdens ‘Cromvoirt Centraal’ met het CDA gedeeld.”

Cruciaal voor Cromvoirt is het behoud van de voorzieningen, het grote aantal verenigingen en het rijke sociale leven in het kerkdorp. Van Kampen: “Doordat er te weinig betaalbare woningen zijn en worden gebouwd, kan de jeugd niet in Cromvoirt blijven wonen en dreigt het dorp te vergrijzen. Het CDA onderkent deze ontwikkeling en maakt zich er sterk voor om in Cromvoirt voorrang te geven aan geschikte woningen voor jongeren én oplossingen waardoor ouderen langer in het dorp kunnen blijven wonen. Daarbij is het van belang dat voorzieningen op niveau blijven. Ondernemers zijn belangrijk voor het dorp en hebben ruimte nodig voor een toekomst. Daarnaast maken de mensen in Cromvoirt zich zorgen over sluipverkeer door het dorp wanneer de N65 circa 8 maanden wordt afgesloten. Dit zijn de zaken waar Cromvoirt Vught wél voor nodig heeft en waar het CDA zich hard voor zal maken.”

‘Cromvoirt is uniek’ is een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van het CDA Vught-Cromvoirt. Benieuwd naar meer speerpunten? Kijk op www.cdavught.nl of volg het CDA via social media: Twitter @cdavught, Facebook CDA Vught-Cromvoirt en Instagram cda_vught.

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …