Wachten op een voedselpakket op 1,5 meter afstand van elkaar.

Corona desastreus voor India

India heeft vanwege corona een ‘lockdown’ afgekondigd voor 21 dagen tot 15 april voor 1,3 miljard inwoners. Voor Nederland is een dergelijke ‘lockdown’ al verschrikkelijk, maar kun je je voorstellen wat dit betekent voor een land als India. Honderden miljoenen armen met vaak géén huizen en schoon water. En dan hebben we het nog niet over de gezondheidszorg en de apparatuur die nodig is om deze crisis in te dammen. Tot op heden zijn de besmettingen beperkt, maar de economische en sociale gevolgen zijn al enorm.

Miljoenen mensen blijven onmiddellijk verstoken van werk. Denk aan straatverkopers en riksja-bestuurders. Geen of nauwelijks openbaar vervoer. Miljoenen die proberen terug te gaan naar hun dorpen. En een politie, die met harde hand nog probeert om orde te scheppen in deze chaos. Ook Indian Mother and Child Nederland, de Vughtse organisatie van kinderarts dr. Sujit uit Calcutta, heeft een noodoproep ontvangen. IMCN heeft in het verleden regelmatig projecten gefinancierd bedoeld om de positie van de allerarmste moeders en kinderen te verbeteren. Recentelijk nog is er een ambulance gedoneerd en zijn gelden ingezameld voor de bouw van een centrum ter versterking van de positie van vrouwen, een zogeheten ‘Women excellence centre’.

Nu vraagt dr. Sujit steun voor arme gezinnen op het platteland rond Calcutta, die worden geconfronteerd met voedselgebrek. Geen werk en geen openbaar vervoer. Dit betekent direct ook helemaal geen inkomsten. Dr. Sujit heeft teams geformeerd die deze gezinnen te hulp schieten met voedselpakketten. Denk aan rijst, dal, sojabonen, aardappelen, uien, etc. De eerst 500 voedselpakketten zijn afgeleverd.

Voorzitter Jan Hermes: “Als IMCN hebben we 5000 euro gedoneerd ter ondersteuning van dit initiatief. Wij kennen dr. Sujit als een gedreven en betrokken man die zich vol passie inzet voor deze mensen. We hopen dat hij voldoende middelen kan genereren om dit mooie werk te continueren.” Mocht u behoefte hebben om een bijdrage te leveren, dan kan dat door storting op rekeningnummer NL60 RABO 0102 6286 61 t.n.v. IMCN. Zie ook: www.imcn.nl

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …