Gerard de Korte en Christa de Wit

Convenant De Vonk en Bisdom ’s-Hertogenbosch

Stichting De Vonk uit Tilburg en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch intensiveren hun samenwerking op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. In een op 13 maart ondertekend convenant spreken ze de intentie uit om gezamenlijk uitvoering te geven aan het diaconale beleid in het bisdom.

Het convenant werd in Helvoirt ten overstaan van ruim 250 vertegenwoordigers van parochies uit het gehele bisdom ondertekend door bisschop Gerard de Korte en directeur Christa de Wit van De Vonk. Het bisdom moedigt de parochies aan om voor de uitvoering van het diaconale werk nauw met het Tilburgse expertisecentrum samen te werken.

“Mooie geloofswoorden zijn goed, maar mooie geloofsdaden zijn beter”, zegt bisschop De Korte. “Wij moeten de missionaire kracht van een sterke diaconale presentie niet onderschatten. Stichting De Vonk heeft de expertise en de mankracht om de parochies te helpen bij de organisatie van de diaconie. Ik ben daarom blij dat we elkaar weer hebben gevonden en een decennialange band nieuw leven is ingeblazen.”

De Vonk is de rechtsopvolger van de gefuseerde instellingen voor maatschappelijk activeringswerk van de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch. De oude banden tussen bisdom en stichting zijn altijd blijven bestaan, mede doordat een vertegenwoordiger van ieder bisdom in het stichtingsbestuur zitting heeft. Met het convenant is de daadwerkelijke samenwerking tussen De Vonk en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch gereactiveerd.

Stichting De Vonk is gericht op het vinden, inspireren, binden en toerusten van vrijwilligers en beroepskrachten die op willen komen voor kwetsbare mensen. De Vonk is uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van zinvolle ondersteuning, activering en deskundigheidsbevordering bij vraagstukken over armoede en sociale uitsluiting.

“Ons expertisecentrum wil graag bijdragen aan de ondersteuning en versterking van kerkelijke vrijwilligers en professionals die zich betrokken voelen met en zich in willen zetten voor kwetsbare mensen”, zegt directeur Christa de Wit van De Vonk. “We hebben daartoe een breed aanbod ontwikkeld dat toegesneden is op de diaconale taak van de geloofsgemeenschap, waaronder het opzetten van kerkelijk vrijwilligersbeleid. We zijn trots op onze trainingen voor Presente Vrijwilligers, onze workshops armoede signaleren en lezingen op basis van ons onderzoek naar de effecten van armoede op kinderen, waar u de informatie op onze website kunt vinden, www.stichtingdevonk.nl.”

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …