Conclusie B&W: professionele kunst in de Speeldoos was niet kostendekkend

Het Vughtse college heeft sinds begin november in stilte gesprekken gevoerd met het bestuur van Stichting Theater de Speeldoos over de continuïteit van de activiteiten voor de amateurkunst in Vught. Na die gesprekken kan het college niet anders dan concluderen dat het aanbod professionele kunsten van de Speeldoos niet kostendekkend te exploiteren is. De aangeboden notitie en de bijbehorende cijfers bevestigen het beeld van het college en onderschrijven uitkomsten van eerdere onderzoeken. Het college leidt daaruit af dat het niet anders kan dan dat in het verleden geld dat bestemd was voor amateurkunst, is besteed aan professionele kunst.

Nadat er meerdere brieven over en weer zijn gezonden, is het college in november gestart met gesprekken met het bestuur Theater de Speeldoos. Tijdens deze gesprekken heeft het college benadrukt dat het herstellen van de voormalige situatie onbespreekbaar is. Het college wenst – indachtig de opdracht van de raad – geen rechtstreekse subsidie te verstrekken aan een organisatie die ook niet-subsidiabele activiteiten zoals professionele podiumkunsten organiseert. Wel heeft het college zich bereid verklaard de voorgenomen beleidswijziging te heroverwegen, als er een harde scheiding wordt aangebracht tussen de facilitering van amateurkunst én de niet-subsidiabele activiteiten. Dit zowel in personele, juridische als financiële zin.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 19 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …