Patisserie De Rouw

Compensatie voor sluiting sportaccommodaties?

In de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 25 juni was er lof voor de ‘Notitie corona’ waarin het college de gang van zaken tijdens de coronacrisis in Vught heeft weergegeven. De fracties constateerden dat de Vughtenaren tijdens de coronacrisis naast elkaar zijn gaan staan en dat er veel naastenliefde naar boven is gekomen. De hoop werd uitgesproken dat dit blijft en dat Vught ook de komende tijd schouder aan schouder blijft staan.

Fons Potters (D66), maar ook andere partijen, zette vraagtekens bij het collegestandpunt dat verenigingen gewoon de huur voor hun accommodaties moeten betalen al konden ze er de afgelopen 3 maanden door de coronamaatregelen géén gebruik van maken. Wethouder Toine van de Ven wees erop dat dit voor langdurige huurcontracten correct is en dat tot nu toe nog geen verenigingen in de problemen zijn gekomen, omdat de meeste leden hun contributie gewoon zijn blijven betalen. Een meerderheid van de raad vindt echter dat de verenigingen toch wel op enige manier gecompenseerd moeten worden. De wethouder wilde op dit punt echter nog geen toezeggingen doen, zolang niet duidelijk is hoeveel geld Vught krijgt van het Rijk als compensatie voor de coronamaatregelen en wat de gemeente met de gelden mag doen. Eventuele compensatie geldt overigens alleen voor accommodaties die van de gemeente gehuurd worden.

Kijk ook bij

Wie heeft er nog informatie over actief verzet in Vught?

Ongeveer een jaar geleden is het boek ‘De laatste oorlogsmaanden’ verschenen over de periode september/oktober …