Commissie ‘Ruimte’ Vught

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 24 februari wordt gesproken over de participatietrajecten die moeten worden opgestart voor de voorgenomen uitbreiding van Hotel Van der Valk aan de Bosscheweg en van de plannen (de Wieken) op de locaties van de scholen en de sportzaal bij het Moleneindplein. Verder wordt o.a. gesproken over het afgeven van een nieuwe ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de raad voor de plannen voor de fiets- en voetgangersbrug van de Gement, over het Drongelens Kanaal, naar Fort Isabella. Die verklaring is nodig omdat, naar aanleiding van zienswijzen, wordt voorgesteld de brug op een andere plek (ten noorden van de eerder gekozen locatie) te realiseren. De kosten voor de brug zijn inmiddels met 80.000 euro gestegen. De vergadering in de raadszaal begint om 20.00 uur. Inspraak is mogelijk.

Kijk ook bij

Vughts raadslid Dianne Schellekens nummer 2 op lijst D66 Brabant

Dianne Schellekens uit Vught staat hoog op de lijst van D66 Brabant bij de verkiezingen …