Home / Algemeen / College Vught kiest voor nieuw plan Maurickplein
Patisserie De Rouw

College Vught kiest voor nieuw plan Maurickplein

Het college van de gemeente Vught gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de beuk aan het Maurickplein. De rechter oordeelde dat het besluit van de gemeente om de boom te kappen niet in stand kon blijven. De gemeente gaat een nieuw plan uitwerken, waarbij de beuk wordt behouden.

Een nieuw planontwerp met behoud van de beuk heeft gevolgen voor de beschikbare ruimte op het plein en het aantal parkeerplaatsen. Daarom heeft het college opdracht gegeven om in het nieuwe plan de gebruiksmogelijkheid als evenemententerrein te optimaliseren en het behoud van parkeerplaatsen als uitgangspunt te nemen.

PvdA-GroenLinks wil beuk Maurickplein op lijst monumentale en waardevolle bomen

De fractie van PvdA-GroenLinks is uitermate blij en tevreden met het nieuws dat het College heeft besloten níet in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak inzake de beuk op het Maurickplein, en voor een alternatieve oplossing voor de verkeersafwikkeling kiest. “Geweldig nieuws, dat ‘onze’ wethouder Toine van de Ven dit voor elkaar heeft gekregen”, aldus fractievoorzitter Floor Bink.

In de afgelopen maanden heeft de fractie van PvdA-GroenLinks zich tot het laatst mogelijke moment ingespannen het college ertoe te bewegen een alternatief een kans te geven. Een alternatief waarbij de monumentale beuk gespaard zou blijven! De meerderheid van de raad bleef echter achter het oorspronkelijke besluit staan. De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) en andere stichtingen tekenden echter bezwaar aan bij de gemeente en stapten, toen dit werd verworpen, vervolgens naar de rechter. Die tijdens de zitting van 30 oktober jl. besloot dat de beuk mag blijven staan.

Groen behouden als randvoorwaarde
PvdA-GroenLinks vindt het behoud van groen in zijn algemeenheid en monumentale bomen in het bijzonder van groot belang. Dat doel is met dit collegebesluit bereikt en daarom is de partij tevreden. Minder te spreken is de fractie over het proces dat doorlopen moest worden om te komen tot dit besluit.”We vinden dat het behoud van groen als randvoorwaarde moet dienen bij de ontwikkeling van infrastructuur. Dat past ook in het beleid van de gemeente, zoals dat is vastgelegd in o.a. de Groennota. Om uitvoer van dat beleid af te moeten dwingen, zou een gang naar de rechter niet nodig moeten zijn”, zegt raadslid Ton van der Vossen.

Behoud beuk waarborgen
PvdA-GroenLinks sprak al eerder uit dat zij deze bestuursperiode willen laten zien dat zij het verschil maken op het gebied van groen en duurzaamheid nu de partij in de coalitie zit. Nu is geregeld dat de kap van de boom van baan is, gaat de fractie vol goede moed verder met het uitdragen van hun groene profiel. Te beginnen met het uitwerken van een motie of voorstel om deze beuk op de lijst van monumentale en waardevolle bomen te laten plaatsen.

Natuur- en Milieugroep Vught:

De ‘Maurickbeuk’ in Vught is gered. Het college van burgemeester en wethouders heeft 20 november besloten niet in hoger beroep te gaan maar het herinrichtingsplan Boxtelseweg aan te passen, waardoor de beuk blijft staan. Een geweldig succes voor de NMV, Bos en Boom en Het Groene Hart, en voor de 426 ondertekenaars van de petitie tegen het kappen van deze bijna 100 jaar oude boom. Maar op de allereerste plaats voor de bruine beuk. Dank aan allen die ons hebben geholpen met het behalen van dit mooie resultaat!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

High tea bij het Lambertuspodium op 29 februari

Op zaterdag 29 februari vanaf 15.00 uur verzorgt het Lambertuspodium een bijzondere high tea in …