College kiest duurzame sociale woningen voor parkeerterrein

Op de hoek van de Van Rijckevorselstraat en Esschestraat in Vught komen vier duurzame ‘0 op de meter’ sociale koopwoningen. De grond, met daarop een parkeerterrein, is gegund aan aannemersbedrijf M.P. Drijvers BV. Voordat de aannemer met de bouw kan beginnen, moet de grond aan de openbaarheid worden onttrokken. Het college heeft de bijbehorende procedure opgestart, nadat diverse onderzoeken uitwezen dat de parkeervoorziening slechts beperkt werd gebruikt.

De plek aan de Van Rijckevorselstraat is in de woonvisie aangewezen als ontwikkelingslocatie voor vier betaalbare koopwoningen. Het huidige plan vervult niet alleen de ambitie van de visie, maar het college stimuleert er ook het energieneutraal bouwen mee, een doelstelling uit het bestuursakkoord.

Aannemer Drijvers gaat de woningen bouwen. Hij is gekozen uit drie bedrijven die begin dit jaar zijn uitgenodigd om een grondaanbieding te doen voor de realisatie van de duurzame woningen. Drijvers heeft de inschrijving gewonnen. Aannemer en gemeente gaan nu de koopovereenkomst uitwerken, waarna de bouwer met het uitwerkingsplan van start gaat.

De buurtbewoners zijn van de ontwikkelingen in een persoonlijke brief op de hoogte gesteld. Ook daarin is verwezen naar meerdere parkeeronderzoeken in een reeks van jaren, die aantoonden dat er weinig gebruik van de voorziening werd gemaakt en dat het verlies aan parkeerruimte goed is op te vangen in de directe omgeving.

De procedure tot onttrekking van de grond aan de openbaarheid kent een inspraaktraject. Ook later volgt nog een inspraakmogelijkheid, als het uitwerkingsplan van de ontwikkelaar in procedure gaat.

Kijk ook bij

Lucas Duynisveld wint nationale eindronde International Junior Science Olympiad

Gymnasium Beekvliet is als school zeer actief op olympiades en dit jaar ook heel succesvol. …