College geeft voorrang aan nieuw verkeers- en vervoersplan

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de slag met een nieuw Verkeer- en Vervoersplan (VVP) voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Daarmee handelt het college in overeenstemming met de raadsmotie ‘verkeersonderzoek VVP’. Door het naar voren halen van een nieuw VVP krijgt de gemeente meer tijd, ruimte en mogelijkheden om te komen tot goede maatwerkoplossingen voor bestaande en toekomstige ontwikkelingen op verkeersgebied. Het nieuwe plan kent een breed, transparant participatieproces. Het begint niet aan de tekentafel, maar met een uitgebreide gespreksronde met inwoners en bedrijven. Zo wil het college komen tot een gedragen, duurzaam en toekomstbestendig verkeersplan.

De raadsmotie vraagt om maatwerkoplossingen, gekoppeld aan een goede participatie van de inwoners, bedrijven en belangengroepen. De raad wil maatwerkoplossingen voor het Vughtse wegennet om het verkeer optimaal te kunnen spreiden en naar de rijkswegen te leiden. Verder moet het sluipverkeer binnen de kernen tegen worden gegaan.

Het college koppelt de gewenste aanpak aan het Verkeer- en Vervoerplan. Met een nieuw plan beschikt de gemeente over nieuwe kaders waarbinnen de maatwerkoplossingen moeten passen.

Een nieuw VVP gaat verder dan een actualisatie of bijstelling van het huidige plan. Toekomstige ontwikkelingen, zoals de N65 en het spoor, maar ook diverse locatieontwikkelingen in de wijken, vragen volgens het college om een heroverweging en benadering van verkeer en mobiliteit op strategisch niveau. Daarmee geeft het college prioriteit en gewicht aan het onderwerp met als doel te komen tot een optimale, duurzame en veilige verkeersafwikkeling op lange termijn.

Het college wil inwoners, bedrijven en belangengroepen nadrukkelijk betrekken in het proces voor een nieuw VVP. De wethouder Verkeer voert de gesprekken met de belanghebbenden. Waar het de N65 of het spoor raakt neemt de wethouder Rijksinfra ook deel. Met het oog op de naderende herindeling wil het college – in overleg met het college van Haaren – ook inwoners van Helvoirt hierbij betrekken.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …