“Clubhuis golfbaan mag geen partycentrum worden”

Vanavond 6 juni wordt in de vergadering van de Vughtse raad gesproken over het afgeven van een ‘Verklaring van geen bedenkingen voor de herinrichting golfbaan Cromvoirt’. Op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Conform de voorgeschreven procedure wordt het project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd voor een definitieve ‘verklaring’. In de commissievergadering van 24 mei gaven de meeste partijen al groen licht voor de bijstelling van de golfbaanplannen, maar er was ook kritiek.

Rond de golfbaan zijn sinds de behandeling van juni ’17 een groot aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Volgens het college gaat het daarbij vooral over verbetering van de oorspronkelijke plannen. De wijzigingen hebben betrekking op de aanleg en vormverandering van een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen en de aanleg van nieuwe natuur; het slopen van de woning Deutersestraat 39 en aanleg van de toegang naar de golfbaan en nieuwe natuur; uitbreiding van het gebruik van het clubhuis van de golfbaan voor horeca-activiteiten; de bouw en aanleg van nieuwe greenkeepingsfaciliteiten aan de Sint Lambertusstraat (naast 89); de beëindiging van het agrarische bedrijf Sint Lambertusstraat 89 en omzetten van de bedrijfswoning naar burgerwoning en oprichten van een bijgebouw; het gebruik van het woonperceel Deutersestraat 43 voor een dierenkliniek en uitbreiding van de bebouwing op dit perceel; uitbreiden van de tuin Deutersestraat 37A; slopen van de bedrijfswoning Deutersestraat 37 en oprichten van een kantoorgebouw; slopen overtollige bebouwing en voorzieningen voormalig agrarisch bedrijf Deutersestraat 41 en aanleg nieuwe natuur.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 6 juni. Dat kan ook online: klik hier.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …