Met een gezamenlijke druk op de knop werd het nieuwe logo van woonstichting Charlotte van Beuningen onthuld. Van links naar rechts: Charles van Beuningen, kleinzoon van Willem en Charlotte van Beuningen en voormalig voorzitter van de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting, Rob Hulsman, voorzitter van de Huurders Belangenvereniging, burgemeester Roderick van de Mortel en Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder. (Foto: Marco Magielse/woonstichting Charlotte van Beuningen)

Charlotte van Beuningen geëerd door Woonwijze

Feestelijke lancering nieuwe naam

Met een druk op de rode knop werd afgelopen maandagavond in Huize Bergen de nieuwe naam van Woonwijze onthuld: Charlotte van Beuningen Woonstichting met als logo een grote gouden C. Zo’n 150 belanghouders waren hier getuige van en burgemeester Roderick van de Mortel verraste ook nog iemand met een lintje. Er waren bubbels, een fijne sfeer, een mooie kleine documentaire en er werd luidkeels gezongen op een aangepaste ‘Een eigen huis, een plek onder de zon’.

Door Ada Imming

Woonwijze is op 1 oktober 2019 gefuseerd met de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting (CEvB), een bijzonder moment in de Vughtse volkshuisvesting. “Er wordt vanavond geschiedenis geschreven”, zei burgemeester Van de Mortel in zijn openingswoord.
Charlotte Elisabeth werd in 1880 geboren als dochter van de vermogende steenkolenfamilie Fentener van Vlissingen. Zij trouwde met Willem van Beuningen en verhuisde in 1928 van Utrecht naar Huize Bergen in Vught dat, evenals landgoed Beukenhorst, eigendom was van haar vader. Zij waren geschokt door de armoede in Vught en het grote verschil tussen arm en rijk. Met eigen geld kochten zij de krotten op in de Piekenhoek, sloopten ze en bouwden er de nieuwe befaamde huizen met de groene daken voor ouderen en minder vermogende families. De huur werd niet verhoogd.

Onuitwisbare indruk
Ze bleven begaan met jongeren, ouderen en minder draagkrachtigen. Het echtpaar zorgde voor banen in de crisistijd door het Vughtse raadhuis en een aantal nieuwe wijken te bouwen. Charlotte verbeterde de thuis- en kraamzorg in Vught en deelde soep en eten uit. Willem hielp de boeren om de arme Vughtse grond beter te bewerken en hygiënischer om te gaan met het vee, waardoor de opbrengst groter werd.
Charlotte had volgens Van de Mortel een speciale tuin. Daarin kweekte ze bloemen die ze verkocht. Het geld besteedde ze aan de restauratie en de inrichting van het raadhuis. Charlotte speelde ook een rol van betekenis in kamp Vught waar onder meer door haar toedoen een aantal gijzelaars werd vrijgelaten.
Het echtpaar heeft 20 jaar in Vught gewoond en heeft met zijn goede werken een onuitwisbare indruk achtergelaten. De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting is een begrip in Vught.
Kleinzoon Charles van Beuningen was uit Den Haag gekomen en toonde zich zeer verheugd met de nieuwe naam. “Ik wil u durf en pit meegeven voor de toekomst. Ik hoop dat u het beleid zonder vrees met open ogen en een open hart kunt voortzetten”, aldus Van Beuningen.

Yin en Yang
Zo’n 40 jaar hebben Jean van Zinnicq Bergmann en Miel Blomjous als onbezoldigd bestuurders de kar getrokken van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. Roderick van de Mortel schetste hun samenwerking. Hij noemde ze een eeneiige tweeling, Yin en Yang. “Zij waren de spil van de stichting. Zij hebben de kar getrokken met steeds veranderende regelgeving. Zij hebben 120 woningen gerealiseerd in Vught waarvan de laatste bij de Elzenburg. Jean was van de financiële kant en Miel van de sociaal maatschappelijke”. Van de Mortel haalt anekdotes op. “Jean noemt Miel soms Scrooge. Nou dan weet je het wel.” En hun verdiensten zoals het kerstdiner voor mensen die geen kerst kunnen vieren en het Jeugdfonds dat ze 13 jaar jaar geleden hebben opgericht. “Zij hebben zichzelf vereeuwigd, dat weet bijna niemand, in de sluitsteen van de laatste woning. Zij hebben er een J en een M in gegraveerd”, aldus Van de Mortel. Groot applaus!
En toen de verrassing. Jean van Zinnicq Bergmann kreeg door de burgemeester de versierselen opgespeld als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Boegbeeld
De fusie is zeer voorspoedig verlopen. Een jaar geleden werd directeur-bestuurder van Woonwijze Charlotte Beukeboom gevraagd om een verregaande samenwerking met de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting te overwegen. De stichting beschikte over 184 woningen en was daarmee een van kleinste corporaties van ons land. Charlotte Beukeboom: “Er waren gesprekken en onderzoeken en het bleek een kerngezonde stichting. We zijn de fusie gaan voorbereiden en hebben een namencommissie ingesteld van huurders van Woonwijze en CevB stichting. De huurders moeten verder met de naam en wij zijn slechts passanten. We hebben drie sessies gepland, maar bij de eerste sessie bleek dat ze het helemaal eens waren over een eerbetoon aan Charlotte van Beuningen. We zijn heel trots op de nieuwe naam. Trots dat zij het boegbeeld is van onze stichting. De betrokkenheid en de bedoeling waarmee zij dit werk deed is nog steeds terug te zien bij de bestuurders, medewerkers en huurders. En een nieuw logo, een gouden C. Wij staan voor Contact, dichtbij, kleinschalig met huurders en collega’s. Contact met een gouden randje. Dat willen we waarmaken.”

Het logo van woonstichting Charlotte van Beuningen. (Foto: Marco Magielse/woonstichting Charlotte van Beuningen)

 

 

 

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …