CDA’ers uit Vught en Helvoirt verkennen Helvoirt

Onlangs hebben CDA’ers uit Helvoirt en Vught een dag lang samen door Helvoirt gefietst omdat Helvoirt, per 1 januari 2021, bij Vught komt. De tocht voerde langs allerlei projecten die in Helvoirt spelen of zijn afgerond.

Van alles kwam aan bod: de beweegroute, Duinoord, het toekomstige station, Van Gogh in Helvoirt, De Margriet, de gevolgen van de N65, landbouw en natuur in Helvoirt en de oude dr.Landmanschool. Onderweg gaven Ans Beijens en Jan van Iersel vanuit de gemeenteraad en wethouder Martien Vromans een toelichting op de achtergronden en details. Tussendoor waren er leerzame gesprekken met initiatiefnemers van het HelvoirThuis en met vrijwilligers van de belevingstuin. In het gesprek met een Helvoirtse agrarisch ondernemer kwamen de emoties en dilemma’s op tafel waarmee sommige landbouwers worstelen. Opvallend is bij alle projecten de soepele samenwerking in Helvoirt tussen betrokken burgers en de gemeente. De gemeente honoreert initiatieven, niet alleen met geld, maar vooral door te luisteren en samenwerking van bewoners te stimuleren en te coachen. Daardoor is bijvoorbeeld de nieuwbouwlocatie Den Hoek zo succesvol met een goede mix van koop- en huurwoningen en collectief gebouwde huizen (CPO-projecten). Bewoners en belanghebbenden worden vanaf het allereerste begin bij plannen betrokken. Zo zoekt de gemeente nu al actief naar draagvlak en ideeën voor de reconstructie van o.a. de Torenstraat/Helvoirtsestraat na de ombouw van de N65. In een klankbordgroep van aanwonenden en ondernemers wordt gebrainstormd over de inrichting, verkeersveiligheid en de bomen in de straat.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …