CDA stelt vragen over Maurickplein

Het CDA heeft het Vughtse college vragen gesteld over de gang van zaken rond de werkzaamheden op het Maurickplein. Fractievoorzitter Yvonne Vos verbaast zich erover dat de gemeente is begonnen aan de bouw van de trap, die vanaf het plein over de nieuwe weg naar de voetgangersbrug over de A2 leidt, zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Zoiets is ook al gebeurd bij de bouw van de gymzaal bij basisschool De Springplank.

Vos vindt het vreemd dat de gemeente aangeeft dat er zonder vergunning is gestart met de werkzaamheden en dat dit niet volgens de regels is, maar wel praktisch. De praktische voordelen om alvast met de aanleg van de brug te beginnen, wegen daarbij naar gemeentelijk inzicht ruimschoots op tegen het in deze fase nog ontbreken van de vergunning. Het CDA zet vraagtekens bij deze gang van zaken. Vos voert aan dat er heel veel situaties zijn te bedenken waarbij het praktischer is om alvast met werkzaamheden te beginnen zonder dat er al een vergunning is. Daarom wil ze van B&W horen of het college het met het CDA eens is, dat voorál de gemeente zich aan alle wetten en regels moet houden. Vos vraagt zich af: “Was in deze kwestie een excuus niet veel gepaster geweest dan het verdedigen van de werkzaamheden die in feite illegaal zijn? Mogen inwoners van de gemeente Vught ook alvast beginnen met een verbouwing als zij vinden dat de voordelen huns inziens ruimschoots opwegen tegen het ontbreken van een vergunning?” Ook wil ze weten hoe het college deze handelswijze kan uitleggen aan de inwoners.

Kijk ook bij

Foto-expositie ‘KNIL & Maluku’ in Barak 1B vanaf 9 juli

Voor de foto-expositie ‘KNIL & Maluku’ portretteerde Ton Toemen een aantal oud-militairen van het Koninklijk …