Coördinator kinderarmoede Ellen Huinink (rechts) overhandigt het eerste informatiepakket aan Jeanne Savelkouls, Intern Begeleider op basisschool De Springplank

Campagne ‘Signaleer verborgen armoede’

Van 22 t/m 26 maart is het de ‘Week van het Geld’. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ worden kinderen en jongeren voorbereid op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het Geld is een van de bekendste projectweken in het onderwijs. Met de campagne ‘Signaleer verborgen armoede’ legt het Kernteam Bestaanszekerheid Vught (*) in deze week de nadruk op ‘geen geld hebben’.

Docenten zien en horen veel over de thuissituatie van kinderen. Bijvoorbeeld over een scheiding, ziekte of overlijden en misschien zelfs over baanverlies of faillissement. Dit kan leiden tot inkomensverlies en financiële problemen. De gevolgen van financiële zorgen zijn groot, ook en vooral voor kinderen. We zien vaak dat schoolprestaties van deze kinderen verslechteren, doordat de zorgen en stress van hun ouders zwaar op hen drukken. Door op scholen posters op te hangen en flyers uit te delen aan de docenten vraagt het Kernteam aandacht voor die kinderen en hun ouders, die geen of weinig geld hebben. Juist in deze tijd, want de coronacrisis treft veel mensen ook financieel.

Bewustmaken
Met de campagne hoopt het Kernteam het onderwijs bewust te maken van de belangrijke rol die leerkrachten spelen bij het signaleren van verborgen armoede. Ook worden scholen gewezen op de mogelijkheden die de gemeente Vught biedt om deze gezinnen te helpen.

(*) In het Kernteam Bestaanszekerheid Vught werken verschillende partijen (o.a. gemeente Vught, Welzijn+, GGD en ervaringsdeskundigen) met elkaar samen rondom de aanpak van armoede in Vught. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede: mail@ellendoet.nl, telefoon 06-10939996.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …