Een nieuw wapen in de lokale aanpak van voertuigcriminaliteit

Cameraschild op toegangswegen Vught

De gemeenten Vught en Heusden hebben samen met politie en justitie een landelijke primeur: een proef met een cameraschild. Dit betekent dat op de toegangswegen van de gemeenten binnenkort ANPR-camera’s komen. Deze camera’s lezen de kentekens van inkomende en uitgaande motorvoertuigen en herkennen verdachte voertuigen direct. Met de proef willen Vught en Heusden het aantal diefstallen van en uit auto’s fors terugdringen en hiermee de veiligheid vergroten.

ANPR-camera staat voor ‘automatic numberplate recognition’ ofwel een camera die automatisch kentekenplaten herkent. De politie vergelijkt de gelezen kentekens met een bestand in hun computersysteem. Hierin staat een lijst met kentekens die op naam staan van gezochte personen of personen die om een andere reden bekend zijn bij de politie. Het systeem doet het werk en de politie reageert direct zodra er een ‘match’ is. De primeur is, dat landelijk beschikbare data ‘real time’ op lokaal niveau beschikbaar zijn. De camera’s zijn de extra digitale ogen waarmee de politie haar capaciteit slimmer kan inzetten en sneller in actie kan komen.

De burgemeesters Van de Mortel en Hamming zijn enthousiast over deze aanpak. Het is een nieuw wapen in de lokale aanpak van voertuigcriminaliteit en een volgende integrale stap in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Voertuigendiefstal en –inbraken komen steeds vaker voor. Daarom concentreert de proef zich op deze vorm van criminaliteit. Als de proef een succes wordt, willen de burgemeesters deze werkwijze breder inzetten, bijvoorbeeld bij de bestrijding van woninginbraken.

De camera’s lezen uitsluitend kentekens. Alleen bij een ‘match’ worden de gegevens van het voertuig opgeslagen. De voorwaarden om als ‘match’ te worden aangemerkt toetst de Officier van Justitie vooraf. Met deze uitgangspunten voldoet de proef aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor geautomatiseerde systemen. De politie benadrukt dat kentekens, die niet voorkomen in de systemen van de politie, niet worden opgeslagen. De camera’s worden geplaatst op grond van artikel 3 Politiewet. De proef duurt een jaar.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …