B&W overleg, raadsvergaderingen en commissies

Niet alles komt tot stilstand

Hoe werkt het in deze ongekende tijden bij een gemeentebestuur, de rots in de branding van een bevolking in verwarring. Hoe wordt er vergaderd, hoe worden de vragen beantwoord en is er nog inspraak mogelijk?

Door Ada Imming

De gemeente Vught werkt met een minimale bezetting om de regels en voorschriften te communiceren en te handhaven. Inventariseren waar behoefte aan is en borden plaatsen waar nodig en de vele vragen beantwoorden die binnenkomen. Er is een goed systeem met een goede internetverbinding waardoor veel medewerkers thuis kunnen werken op dezelfde manier als op hun werkplek. Om zoveel mogelijk producten bij lokale ondernemers te krijgen zijn de openings- en bevoorradingstijden versoepeld. Alle facturen van ondernemers aan de gemeente worden binnen een week betaald en er is een lokaal steunpakket om de ondernemers een steuntje in de rug te geven.

Inspreken kan ook
De besluitvorming binnen de gemeente moet juist nu doorgaan. Het college van B&W vergadert steeds in besloten bijeenkomst. De gemeenteraad van 16 april komt bijeen zonder publiek. Ook met minder mensen, geen 21 maar het minimale aantal van 11, om gepaste afstand te kunnen houden. Volgens de wet moeten besluitvormende vergaderingen, zoals de gemeenteraadsvergadering, fysiek gehouden worden. Er is momenteel een wet in de maak om ook die vergaderingen digitaal te kunnen houden. De vergaderingen worden zo kort mogelijk gehouden en een aantal agendapunten, onder meer mededelingen en ingekomen stukken, wordt geschrapt. Het publiek kan via de website van de gemeente doorklikken en live meekijken.

Inspreken kan ook, schriftelijk, via een opgenomen telefoongesprek of bij de gemeenteraadsvergadering waar mensen één voor één worden binnengelaten op een afgesproken tijdstip. De commissievergaderingen zijn volledig digitaal en eveneens live te volgen via de website van de gemeente.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …