Buurtbemiddeling Vught helpt bij oplossen conflicten

Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde geluiden van buren, pesterijen, hinder van kinderen, parkeeroverlast of rondslingerend vuil. Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat de kans dat er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Al meer dan 10 jaar helpen vrijwilligers van Buurtbemiddeling bewoners met het oplossen van deze problemen.

Werkwijze buurtbemiddeling Vught
Een team van vijf getrainde vrijwilligers, aangestuurd door de welzijnswerker van Welzijn Vught, wordt jaarlijks bij ongeveer 25 tot 30 casussen ingeschakeld. Meldingen komen binnen via de gemeente, politie, de woningcorporatie of de bewoners zelf.

De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat partijen onder begeleiding van bemiddelaars, met elkaar tot een oplossing komen. Hebben partijen samen een oplossing gevonden dan is hierdoor de naleving beter gewaarborgd en  is de kans kleiner dat het probleem zich weer voordoet.

Voor wie is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van Vught en Cromvoirt, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. U hoeft voor buurtbemiddeling niets te betalen. Wel wordt er van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor uzelf en voor de andere partij en hier ook aan meewerkt.

Grote voordelen van buurtbemiddeling zijn dat bewoners zelf hun conflicten oplossen, dat de communicatie wordt hersteld  en de leefbaarheid van de buurt wordt verbeterd.

Informatie
Wilt u meer informatie hebben over buurtbemiddeling? Neem dan contact op met Welzijn Vught 073-6565350 of mail info@welzijnvught.nl

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …