Businesscase kindcentrum Het Kwartier in commissie

In Vught wordt donderdag 7 juli in de commissievergadering gesproken over de IHP businesscase voor Kindcentrum Het Kwartier in het Stadhouderspark. De raadsleden wordt gevraagd de varianten 2b en 3 aan te wijzen als voorkeursvarianten voor het oplossen van de ruimteproblemen van de basisscholen Het Molenven en De Koningslinde, zodat deze uitgewerkt kunnen worden. Voor dit agendapunt zijn al 6 insprekers aangemeld, terwijl er ook 2 schriftelijke inspraakbijdragen zijn binnengekomen.

Een ander agendapunt is de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’, waarvoor zeker 2 insprekers worden verwacht. Ook wordt nog gesproken over vaststelling van een bestemmingsplan N65. De infiltratievoorziening voor water, die nodig is voor het verwerken van water in de tunnelbak, is aanzienlijk groter dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Daarom moet er een nieuw plan komen.

De commissieleden moeten ook hun oordeel geven over het uittrekken van 55.000 euro voor het doorontwikkelen van de BMX-baan op het speelveld van Ouwerkerk naar een pumptrack. De gebruikers hebben gevraagd of de BMX-baan geasfalteerd kan worden. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit van bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen.

De vergadering begint om 19.00 uur in het raadhuis.

Kijk ook bij

Verrassende winnaars op grootste degen-schermtoernooi van Nederland

Afgelopen weekend werd in Rosmalen de tweede editie gehouden van wat nu al is uitgegroeid …