Burgers moeten betrokken worden bij Regionale Energie Strategie

Donderdag 28 mei wordt het conceptbod van de regio Noordoost Brabant in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) digitaal behandeld in de commissie ‘Ruimte’ van Vught. In heel Nederland moet het aanbod van alle 30 regio’s voor 1 oktober worden vastgesteld en ingediend bij de landelijke overheid.

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het regionale conceptbod voor 2030. Dat bestaat uit: 5,5 Petajoule (= 1,5 Terawattuur= 1,5 miljard KWh) aan hernieuwbare energie op te wekken aan elektriciteit, 11% te besparen op elektriciteit en warmte ten opzichte van 2017 en 3 PJ hernieuwbaar op te wekken aan warmte. Voor Vught zelf betekent dit dat er vóór 2030 0,04 TWh moet worden opgewekt. Vanaf 2021, na de opsplitsing van de gemeente Haaren, komt hier voor de kern Helvoirt nog ± 0,01 TWh bij. Uit diverse onderzoeken, die ten grondslag liggen aan het conceptbod, en uit gesprekken die met marktpartijen hebben plaatsgevonden, is gebleken dat er in Vught voldoende potentie is om t.z.t. de gevraagde 0,05 TWh (=50.000.000 KWh) te kunnen realiseren. Een standaardgezin verbruikt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500KWh aan elektrische energie. Voor de RES-opdracht telt alléén stroom die door zonnepanelen of wind wordt opgewekt mee. Elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op daken, wordt gezien als bezuiniging en telt dus ook niet mee. In de loop van 2021 zal Den Haag definitief vaststellen wat elk van de 30 regio’s aan energie moet opwekken in 2030, met een doorkijk naar de mogelijkheden voor 2050.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 mei. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Speelgoedbank Vught zoekt vrijwilligers

De speelgoedbank Vught is na de geslaagde inzameling sinds eind oktober open voor kinderen van …