Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen

Burgemeester wijst omgeving PI Vught aan als veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Van de Mortel heeft een gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester heeft dit gedaan op advies van de Driehoek. Het gebied kent een verhoogd risico op overtredingen en/of verstoring van de openbare orde. De officier van justitie kan de politie bevel geven tot preventief fouilleren in het gebied over te gaan. Met de aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen.

Sinds 1993 beschikt de PI Vught over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). ’Extra beveiligd’ is het hoogste beveiligingsniveau dat het Nederlandse gevangeniswezen kent. Het regime binnen de EBI geldt als het strengste in het land. In deze inrichting worden gedetineerden geplaatst bij wie o.a. sprake is van een hoog vluchtrisico. Bij een eventuele ontsnappingspoging bestaat ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens.

Preventief fouilleren
Het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied is een preventieve maatregel. Burgemeester Van de Mortel ziet, op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI Vught aanleiding om tot deze maatregel over te gaan. De burgemeester maakt hiervoor gebruik van zijn bevoegdheid op grond van artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vught. Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie gelasten tot preventief fouilleren. Dit houdt in dat de politie, indien zij dit nodig acht, op bevel van de officier van justitie kan overgaan tot preventief fouilleren. In de last is aangegeven op welke tijden en op basis van welke feiten de politie mag fouilleren. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Ook kunnen voertuigen en bagage onderzocht worden. Daarmee is preventief fouilleren een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in een gebied.

Kijk ook bij

Gratis pakket voor Burendag op 25 september!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn …