Budgetbeheer en -coaching voorlopig succesvol

Februari 2017 is de pilot langdurig budgetbeheer en -coaching binnen de gemeente Vught van start gegaan. Met het instrument wil de gemeente een laagdrempelig aanbod bieden in schuldhulpverlening. Mensen geven met langdurig budgetbeheer vrijwillig hun financiën uit handen. In september 2018 is er een tussenevaluatie geweest. Door het succes van het instrument, een toename van 10 cliënten in 2018, is er een meerderjarige subsidie toegekend. Eind 2019 is uitgebreid geëvalueerd om te beoordelen of de pilot structureel ingezet kan worden vanaf 2020.

Langdurig budgetbeheer is een administratief-technische activiteit. De verantwoordelijkheid van de hulpvrager om zelf zijn financiële zaken te regelen, wordt uit handen genomen. Vaak gebeurt dit in combinatie met een wettelijk schuldhulpverleningstraject. Hierdoor hebben schuldeisers de garantie dat de afloscapaciteit ook daadwerkelijk wordt gebruikt om de schulden af te lossen. De schuldenaar krijgt met budgetbeheer de rust om eerst andere zaken in zijn persoonlijke leefsituatie op orde te brengen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 31 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Kofferbakverkoop bij D’n Hop Boxtel

D’n Hop houdt op zondag 7 mei van 10.00-15.00 uur de eerste editie van de …