Budget PHS opgehoogd naar 527 miljoen

In de raadsinformatiebrief van 12 juni meldt het Vughtse college dat er een wijzigingsovereenkomst PHS Vught is opgesteld om een aantal besluiten van het ‘Bestuurlijk Overleg PHS Brabant’ in de overeenkomst vast te leggen. Deze besluitvorming betrof o.m. de tijdelijke afsluiting N65, realisatie van een fietstunnel, locatie Bestevaer bij de Michiel de Ruyterweg als tijdelijk station, extra brede dekplaat bij het station en geluidmaatregelen Vught-Zuid.

Deze besluitvorming heeft géén gevolgen voor de bijdrage van gemeente Vught, wel voor het totale budget dat stijgt van 502 naar 527 miljoen. Verder is als aanvulling opgenomen de mogelijkheid voor de Regionale Partijen zoals de provincie en gemeente Vught om hun bijdragen ineens te voldoen. Voordeel hiervan is dat de indexering op de bijdragen wordt overgedragen aan het Rijk. Het risico op bouwkostenindexering is hiermee niet afgedekt. De bijdrage van gemeente Vught aan het PHS-project is verhoogd van 16,7 miljoen tot 16,91 miljoen. Dat heeft te maken met de indexering van de gemeentelijke bijdrage tot 2017. Het gaat om een bedrag van 510.000 euro. Er kan echter ook 300.000 euro in mindering worden gebracht in verband met een bijdrage voor geluidsschermen in Vught-Zuid in kader van het ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering’, daardoor gaat de Vughtse bijdrage aan PHS uiteindelijk met 210.000 euro omhoog.

Kijk ook bij

Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische …