Bruisend dorpshart Vught dichterbij

Start verkoop appartementen op 18 september

Na 10 jaar is het eindelijk zover! De gemeente heeft uiterst zorgvuldig gekeken naar de plannen en op 25 augustus de omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van Centrumplan Oost met 15 winkels en 88 huur- en koopappartementen. Investeren in kwaliteit, in gesprek blijven met de mensen die hun zorgen uitten over onder meer de verkeersveiligheid en bepaalde onderdelen van het nieuwbouwplan en het zoeken naar oplossingen, was hierbij het credo van eigenaar GREEN en Bouwaccent Vastgoedontwikkeling. Dat kostte allemaal tijd maar dat komt ten goede aan Vught en het tweede deel van het bruisende nieuwe centrum waar nu een start mee gemaakt kan worden.

Door Ada Imming

“Binnen twee jaar willen we een compleet nieuw centrumhart gerealiseerd hebben met ruimte voor detailhandel en woongenot”, vertellen Martijn de Bruin van Bouwaccent en Paul van der Eng van GREEN.
Er is onder meer een bouwstudie gedaan naar de hoogte van het complex en licht- en schaduweffecten en er zijn ook steeds gesprekken geweest met omwonenden. De Bruin: “De plannen worden vooral toegejuicht, ook door de vereniging van eigenaren van Centrumplan West. Het is het resultaat van nauwe en goede samenwerking met de gemeente, de ondernemers en de omwonenden. Veruit de meeste mensen zijn dan ook ontzettend blij want die vinden het een prachtig plan dat echt ten goede komt aan de woonbeleving en aan het winkelgebied. Er zijn nog enkele mensen met bezwaren en die hebben van ons een uitnodiging gekregen voor een gesprek want we blijven graag goed in overleg met hen. Wij hopen dat zij hun individuele belangen aan de kant kunnen zetten zodat het belang van Vught voorop komt te staan en we aan de slag kunnen.”

De verkoop van de appartementen start op 18 en 19 september. Er is veel belangstelling, zo blijkt uit de hoeveelheid inschrijvingen. Het zal tot eind van dit jaar duren om de verkoop af te ronden en dan kan in april worden gestart met de nieuwbouw. De prijzen en vierkante meters van de verschillende hoogwaardig afgewerkte appartementen en penthouses worden op 18 september bekend gemaakt. Er is intussen ook een aannemer geselecteerd en gecontracteerd. GREEN blijft eigenaar van de winkels en van een aantal appartementen.

Kwaliteitsslag
Het renovatieplan dat er in eerste instantie lag voor de Marktveldpassage is op de schop gegaan vanwege betonrot in de constructie. Er werd hard gewerkt aan een nieuwbouwplan dat resulteerde in de huidige, verbeterde versie van Centrumplan Oost met de naam Marktveldplein. Van der Eng: “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit plan een enorme kwaliteitsslag maken in Vught. We zien in Vught veel potentie als we kijken naar de bevolkingsopbouw, bestedingspatronen en de concurrentiepositie. We investeren dan ook graag in Marktveldplein, zelfs in deze uitzonderlijke tijd.” In totaal komen er vijftien winkelunits op minder vierkante meters dan in 2005 was voorgesteld. Want Paul van der Eng laat weten dat er niet gebouwd wordt voor de leegstand en dat het van belang is dat lokale ondernemers terugkomen in het nieuwbouwcomplex. Zo wordt Vught volgens hem geen kopie van andere gemeentes maar behoudt het een eigen identiteit.

Eerste en tweede fase
Maar voor de schop in de grond kan voor de nieuwbouw moet er eerst gesloopt worden. Op de plek van het oude postkantoor in het centrum van Vught zijn werkzaamheden begonnen voor het bouwrijp maken van de grond voor de tijdelijke huisvesting van Albert Heijn en Etos.
GREEN en Bouwaccent ontvouwden in januari 2019 de plannen voor het nieuwe winkel- en woongebied Marktveldplein dat qua architectuur, kleurstelling en materiaalgebruik een eigen identiteit krijgt maar wel één geheel gaat vormen met Centrumplan West (Vughtse Hart). In de eerste fase, de locatie waar nu Albert Heijn is gevestigd, komen 62 luxe appartementen en penthouses in het carrévormige hoofdgebouw Het Raadhuys waar ook een horecavoorziening komt. Daarbij wordt een fraaie daktuin gerealiseerd van 1500 vierkante meter met aangrenzende terrassen waardoor alle appartementen de beschikking hebben over riante buitenruimtes. Het wordt een mix van huur- en koopwoningen die allemaal gasloos worden. Voor de bewoners komt er een ondergrondse parkeergarage.

In de tweede fase worden 10 appartementen gerealiseerd in De Baron, het solitaire gebouw op de hoek van de Raadhuisstraat-Dr. Hillenlaan. Ook komen er nog eens 13 appartementen en 3 patiowoningen in Het Koetshuis.

Nieuwe planning
Het was de bedoeling om medio 2019 te beginnen met de sloop en bouwvoorbereiding en de start van de bouw was gepland eind 2019. In de zomer van 2022 moest alles klaar en opgeleverd zijn. De planning ziet er nu als volgt uit: Afgelopen maand is dus begonnen met het bouwrijp maken van de plek waar de tijdelijke huisvesting voor Albert Heijn en Etos komen. Halverwege september kan dan worden begonnen met de realisatie van dit pand waarna in december de oplevering plaatsvindt. Eind januari 2021 kunnen de tijdelijke winkels open. Half februari kan dan naar verwachting worden begonnen met de sloop van fase 1 van de bestaande Marktveldpassage. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in 2023.

Baron van Hövellplein
De ingang van de Marktveldpassage blijft voorlopig gehandhaafd op de plek waar die nu is naast Albert Heijn. Rioleringen, nutsleidingen en kabels voor de definitieve ombouw zijn inmiddels gelegd onder het huidige parkeerterrein bij de Albert Heijn. Als straks in het nieuwe plan Marktveldplein het definitieve parkeerterrein op het Ploegveld met 133 plaatsen klaar is wordt het plein omgedoopt tot Baron van Hövellplein, naar mr. H.L.F.M van Hövell van Wezeveld en Westerflier, die van 1965 tot 1978 burgemeester van Vught was.

Voor meer informatie over de verkoop van de woningen: www.marktveldplein.nl

Kijk ook bij

Ledenaantallen Scouting blijven groeien in Noord-Brabant

Ondanks de lockdown is Scouting in Noord-Brabant onverminderd populair: het aantal jeugdleden in Noord-Brabant steeg …