Brug en opgeknapt buitengebied voor Fort Isabella

Een brug over het Drongelens Kanaal en een opgeknapt buitengebied maken het Vughtse Fort Isabella beter bereikbaar, verhogen de belevingswaarde en geven een forse impuls aan de natuur en cultuurhistorie. Bovendien zetten de maatregelen het fort en zijn omgeving nadrukkelijk op de kaart als historisch onderdeel van de Zuiderwaterlinie en de Linie 1629. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught, waterschap Aa en Maas en de Isabella Groep investeren gezamenlijk 1.147.000 euro om dit mogelijk te maken.

Fort Isabella is een belangrijke schakel in de Brabantse militair-historische linies. Met de brug over het Drongelens kanaal en een pad voor recreatief fiets- en wandelverkeer worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie vergroot. Ook de aanpak van het buitengebied draagt hieraan bij. Die is gericht op het behoud en de ontwikkeling van de natuur en het meer herkenbaar maken van de historische relicten, zoals de ravelijnen en (rijks)monumentale omwalling. Samen met het herstel van de historische verbindingen, zorgen de maatregelen ervoor dat bezoekers een veel beter beeld krijgen van het fort en zijn betekenis als onderdeel van de historisch belangrijke Brabantse linies.

Alle vijf samenwerkende partijen betalen mee aan het project. Dat gebeurt in de vorm van subsidie of investeringsbijdragen. De provinciale bijdrage (466.000 euro) is een investering in de Zuidwaterlinie. De bijdragen van ‘s-Hertogenbosch (130.000 euro) en Vught (466.000 euro), zijn feitelijk investeringen in zowel de Zuidwaterlinie als de Linie 1629. De twee linies komen hier immers samen. De gemeenten vinden het belangrijk dat er met de brug een knelpunt verdwijnt in de wandel- en fietsroutes in het liniegebied.

De andere partijen die meebetalen zijn de Isabella Groep (eigenaar en ontwikkelaar van het fort) en waterschap Aa en Maas, eigenaar van een deel van het buitengebied. Zij dragen respectievelijk 75.000 euro en 10.000 euro bij. De gemeente Vught is als eigenaar van het gebied verantwoordelijk voor de locatieontwikkeling en treedt daarom, naast investeerder, ook als opdrachtgever op. Een en ander onder voorbehoud dat de Vughtse raad in september instemt met de investering.

Provincie, gemeenten, waterschap en Isabella Groep zijn blij met het resultaat van deze bijzondere collectieve inspanning. Op provinciale schaal geven de investeringen een belangrijke impuls aan een uniek onderdeel van de Brabantse cultuurhistorie. Historie, die op regionale en lokale schaal voor een groot publiek toegankelijk en nog aantrekkelijker wordt.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …