Brief bestuur Seniorenbus Vught

We hebben er de eerste week op zitten waarin de Seniorenbus niet heeft kunnen rijden. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dit ten minste nog tot en met 6 april voortduren.

Wij zijn ons, met al onze vrijwilligers, er zeer van bewust dat dit een grote invloed heeft op uw dagelijks leven. U bent verstoken van het vervoer van deur tot deur. Daar hebt u in Vught al een aantal jaren op kunnen rekenen. Het Coronavirus raakt ook ons nu rechtstreeks in het doel waarvoor we zijn opgericht: het bestrijden van eenzaamheid en u zo lang mogelijk kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Tegelijk zien we dat er spontaan nieuwe initiatieven opborrelen om dat doel nu op een andere manier een beetje binnen bereik te houden. Veel van onze vrijwilligers zijn bezig met het schrijven van kaartjes en het via de telefoon contact houden met hun ‘vaste’ passagiers. Of ze hebben zich aangesloten bij een initiatief van Welzijn Vught. Dat biedt met ‘Vught voor elkaar’ hulp aan, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond of het ophalen van medicijnen. Aarzel dus niet als u of uw huishouden hulp nodig heeft. Er zijn mensen die u graag een helpende hand bieden. Het is vertrouwd omdat het door Welzijn Vught is opgezet.

Vught voor elkaar helpt in tijden van corona! Telefoonnummer 06-51866660. Op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur kunt u rekenen op deze vrijwilligers.
Misschien helpt het u. Wij wensen u veel sterkte in deze voor iedereen moeilijke tijden. Als er nieuws is over het hervatten van onze vervoersdienst, dan laten we u dat weten. Maar houd in ieder geval ook de lokale media (radio, TV, Het Klaverblad, Brabants Dagblad) in de gaten. Al onze berichten worden ook langs die kanalen
verspreid.

Bestuur Seniorenbus Vught

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …