De aftrap van de Brabantse campagne gestart tegen illegale dumpingen in het buitengebied werd verricht door milieugedeputeerde Johan van den Hout

Brabantse campagne gestart tegen illegale dumpingen buitengebied

Totaal geschatte opruimkosten 1,5 miljoen euro

De provincie Noord-Brabant startte vorige week vrijdag een publiekscampagne tegen het illegaal dumpen van grof huisvuil, asbest en drugsafval. De aftrap werd vrijdag verricht door milieugedeputeerde Johan van den Hout die op milieustation Treurenburg van de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch een voorbeeldstorting deed van een bankstel in de daarvoor bestemde container.

Door Ton Wagenaars

Reden van de campagne: het dumpen van allerlei soorten afval ontsiert de natuur, is slecht voor het milieu en bedreigt soms zelfs de volksgezondheid. Ergernissen nemen toe en de opruimkosten zijn gigantisch en lopen nu al op tot ruim 1,5 miljoen euro per jaar. Milieugedeputeerde Johan van den Hout en statenlid Femke Dingemans (D66) verrichtten vrijdag samen de aftrap. Femke Dingemans en de Vughtse Suzanne Otters (VVD) waren eind 2017 de indieners van de motie die aan de basis ligt van deze publiekscampagne.

Drieledige campagne
De campagne heeft drie onderdelen: de mededeling dat kleine partijen asbest (tot 35 m3) gewoon naar de milieustraat gebracht kunnen worden, de oproep om afgedankte spullen niet langs de weg te dumpen maar deze aan te bieden aan kringloopwinkels of derden voor hergebruik en de oproep aan Brabanders om alert te zijn als zij getuige zijn of weet hebben van drugscriminaliteit. Dit dan graag melden bij de politie of bij ‘Meld Misdaad Anoniem’.

Cijfers
Jaarlijks worden meer dan vijfduizend dumpingen in de natuur geregistreerd. Ongeveer de helft daarvan is grofvuil en huisraad. In 20% van de gevallen betreft het bouwafval. In Noord-Brabant waren er vorig jaar ten minste 109 dumpingen van drugsafval en dat aantal neemt toe. De opruimkosten bedragen soms tienduizenden euro’s per keer. Dumpingen van drugsafval vormen al vanaf 2013 een groot probleem, maar ondanks alle eerder genomen maatregelen blijft het probleem onverminderd groot. Volgens Van den Hout is het dumpen van drugsafval het grootst in Brabant, maar: “Dat neemt toe in België, Noord-Limburg en Gelderland.”

De Brabantbrede campagne is gericht op alle inwoners van de provincie en zal aandacht vragen via online boodschappen, via Omroep Brabant en de Brabantse dagbladen. Verder komen er advertenties in de huis-aan-huisbladen. Ook heeft de provincie de gemeentes, waterschappen en andere partners van ‘Samen Sterk in Brabant’ gevraagd om de campagne via de eigen communicatiemiddelen te ondersteunen. Kosten van de campagne zijn 150.000 euro.

Kijk ook bij

Kerstconcerten Kerstkoor Boxtel

De Vereniging Kerstkoor Boxtel zal dit jaar twee kerstconcerten verzorgen. U bent van harte welkom …