Brabant biedt bezoekers natuurlijk ruimte

Met de stijgende populariteit van fietsen en wandelen in Brabant, het opengaan van de horeca en de drang naar ruimte en veiligheid van zowel bewoners als bezoekers, is het belangrijk drukte goed te organiseren. Samen met de natuurorganisaties in Brabant, neemt VisitBrabant hierin het voortouw. Op www.visitbrabant.com/druktemeter ziet men de actuele drukte in de Brabantse natuurgebieden. Deze zijn weergegeven op een online overzichtskaart. Bezoekers krijgen bovendien bij drukte in een bepaald gebied direct tips voor alternatieve locaties die op dat moment wel de gewenste rust, ruimte en veiligheid bieden.

De populariteit van fietsen en wandelen in Brabant is door de beperkingen van corona gestegen tot ongekende hoogte. VisitBrabant Routebureau, de organisatie die meer dan achttienduizend kilometer knooppuntroutes in Brabant beheert, meldt meer dan een verdubbeling van het aantal gebruikers van de online routeplanner. Naar verwachting zal die populariteit nog verder toenemen. Om de verwachte drukte goed te organiseren, brengt VisitBrabant samen met natuurorganisaties de actuele drukte in de Brabantse natuurgebieden in kaart.

Het systeem is eenvoudig: op een online overzichtskaart kunnen fietsers en wandelaars direct zien hoe druk het is bij de Brabantse natuurgebieden: van groen (rustig) tot oranje en rood (te druk). Dit wordt 7 dagen in de week gemonitord. Het systeem werkt op basis van kwalitatieve registraties van vertegenwoordigers van die natuurgebieden. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap werken hierin nauw samen met VisitBrabant. Daarnaast kunnen recreanten ook zelf drukke locaties tippen via een online meldsysteem en houden de meer dan 400 vrijwilligers van het Routebureau continu de situatie in de gaten. Op dit moment verkent VisitBrabant tevens op welke manier ze hierin ook kunnen samenwerken met de drie Veiligheidsregio’s van Brabant.

De officiële meldingen worden direct verwerkt in de online overzichtskaart. Deze kaart, alsook het meldpunt, staat half juni live op een speciaal ingerichte campagnewebsite. Nu al staat de kaart live op www.visitbrabant.com/druktemeter. Hier kunnen mensen bovendien zélf hun favoriete fiets- of wandelroute uitstippelen en zich laten inspireren door een van de vele belevingsroutes in Brabant.

Onder andere via social media zullen VisitBrabant en alle andere relevante stakeholders in de Brabantse vrijetijdssector, bewoners en bezoekers actief informeren over drukke plekken in Brabant. VisitBrabant deelt daarbij bovendien leuke tips en volop inspiratie over alternatieve locaties in de omgeving die op dat moment wel de gewenste rust, ruimte en veiligheid bieden. Op deze manier worden juist ook de minder bekende pareltjes van Brabant nadrukkelijk voor het voetlicht geplaatst. Dit sluit naadloos aan op de Brabantbrede herstelcampagne die later deze maand wordt uitgerold. Zo laat Brabant zich niet alleen van zijn meest gastvrije kant zien, ook wordt er zo verantwoord (samen)gewerkt aan het herstel van de sector.

Kijk ook bij

Wil je graag in een jazzbandje spelen?

“De laatste repetitie voor de zomervakantie van JAZZWERK heb ik (oma van Bram) genoten van …