Geert van der Veer (foto: Fleur Born)

Boxtelse Herenboerenpionier kanshebber op titel Landschapspionier

Boxtelaar Geert van der Veer, de grondlegger van Herenboeren, is kanshebber op de titel Plattelandspionier. Het platform VPRO Tegenlicht zoekt ‘vernieuwers, die durven denken buiten de kaders van de stad, met vooruitstrevende ideeën over het samenleven van morgen’. In de verkiezing die nog tot 16 mei loopt, verkeert hij al een week in de hoogste regionen.

Breng mensen in directe verbinding met hun voedsel, hun boerderij en hun boer, en je krijgt als vanzelf het buitengebied dat je als samenleving waardevol vindt. Met (in het kort) deze overtuiging is Geert gestart met Herenboeren en het bredere perspectief voor een mooier Nederland, Farming Communities.
Herenboerderijen zijn kleinschalige coöperatieve boerderijen in eigendom van 200 huishoudens. Ze eten dat wat hun boer in loondienst op hun verzoek verbouwt. In Nederland werken al duizenden mensen aan dit nieuwe voedselsysteem, omdat ze inzien dat dit is wat het Nederlandse buitengebied én veel boeren vooruit kan helpen. En ook internationaal is de aandacht voor de coöperatieve boerderijen overweldigend. Volgens Van der Veer werken mensen die zoals in Boxtel samen eigenaar zijn van hún boerderij, aan het herstel van voedselvaardigheden. Ze leven weer in directe verbinding met hun eten, hun land, hun boer, hun boerderij.

Herenboerderijen stellen de natuur aan de basis. Hierdoor draagt zo’n plek altijd bij aan meer biodiversiteit en natuur en is het al gauw een living lab voor o.a. andere boeren, wetenschappers, studenten en ‘gewone mensen’. De eerste Herenboerderij krijgt inmiddels landelijk navolging. Later deze maand opent een coöperatieve Herenboerderij bij Apeldoorn. Op 15 andere plaatsen wordt gewerkt aan de oprichting van soortgelijke bedrijven.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …