Bouw 58 betaalbare appartementen aan de Wolfskamerweg

In de commissievergadering van 31 maart sprak de Vughtse politiek over het bestemmingsplan dat de bouw van 30 betaalbare en 28 middeldure appartementen aan de Wolfkamerweg mogelijk moet maken. Alle partijen waren op zich blij met de bouw van deze categorie woningen, maar er werden wel vraagtekens gezet bij de gang van zaken. Guus van Woesik (GB) sprak de vrees uit dat hier dezelfde fouten gemaakt worden als bij de verkoop van de woningen op het Isabellaveld en op Schoonveld. Joris Vrensen sprak zijn verbazing uit over de vreemde manier waarop met de inspraak is omgegaan en vreesde dat het project daardoor vertraging zal oplopen. “De gang naar de rechter kondigt zich al aan.”

Het gaat om de bouw van 30 appartementen met een oppervlak van ca. 40 m2 en 28 van ca. 65 m2 tegen prijzen van resp. 180.000 tot 250.000 v.o.n. en 250.000 tot 400.000 euro v.o.n., op de plek waar nu 2 kantoorpanden staan. De commissieleden en ook wethouder Yvonne Vos waren blij dat er juist in deze prijsklassen, waaraan in Vught zoveel behoefte bestaat, appartementen gerealiseerd kunnen worden. Aanvankelijk zou het gaan om 45 woningen voor starters, kleine huishoudens en senioren, maar dat aantal kon met 13 opgehoogd worden. Bij het deel van het project dat aan de Wolfskamerweg ligt, gaat het om een halfverdiepte kelder met daarboven 4 bouwlagen. Het gebouw op de hoek Wolfskamerweg/Industrieweg bestaat uit 6 bouwlagen boven op de halfverdiepte kelder.

Dezelfde fouten bij verkoop
Guus van Woesik (GB) vond dat er in het project wel wat meer betaalbare woningen hadden mogen zitten. Hij vreesde dat er bij de verkoop weer dezelfde fouten komen als een paar jaar geleden bij het Isabellaveld waardoor mensen, die geen ‘extra pakketten’ willen afnemen, achter in de rij kunnen aansluiten. Terwijl ook de potentiële kopers die hun eigen huis niet via de verkopende makelaar in de markt zetten, dat risico lopen. Van Woesik pleitte daarom voor een notaris die toezicht houdt op de toewijzing of een systeem van loting. Volgens wethouder Vos vindt de ontwikkelaar dit niet nodig, omdat hij geen stormloop op de appartementen verwacht. Zij gaf wel aan dat de raad mogelijk kan vastleggen dat er een loting moet komen. Van Woesik: “Die woningen zijn echt zo weg en op deze manier komt er niemand met een kleine beurs aan te pas. Wij willen juist deze doelgroep aan een woning helpen.” Hij kondigde alvast een motie aan, omdat hij van mening is dat er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Zo wees hij erop dat de parkeerplaatsen worden verkocht. Volgens Vos voor bedragen tussen 20.000 en 35.000 per parkeerplaats.

Inspraak
Joris Vrensen (PLV) was alles behalve enthousiast over de wijze waarop de inspraak is verlopen. Na gesprekken met omwonenden was hij erachter gekomen dat de informatie niet echt goed is overgekomen. Omwonenden vrezen dat er parkeerproblemen zullen ontstaan. Volgens Vrensen hebben ze te horen gekregen dat de parkeerplaatsen bij het complex openbaar zijn, terwijl nu blijkt dat ze te koop worden aangeboden. Ook over de hoogte van de bouw zijn er misverstanden. “De mensen is verteld dat die vergelijkbaar is met het naast gelegen appartementencomplex, maar dat klopt niet. De hoogte op de hoek is 20 meter. Hoger dan elk gebouw in de wijk.” Vrensen wees ook op de aanzienlijke overschrijding van de geluidsnormen.

Snel aan de slag
De coalitiepartijen willen zo snel mogelijk aan de slag. Albert Verlinde (VVD): “We moeten niet naar vertragende dingen gaan zoeken.” Ook Rutger Jans (CDA) wil aan de slag: “Hoe sneller hoe beter.” Volgens hem is er in Vught bijna geen plek zonder dat je last hebt van geluidshinder door spoorlijnen of verkeer.” Jans kaartte ook aan dat uit de stukken blijkt dat brieven van inwoners onbeantwoord blijven. Dat is niet netjes, oordeelde hij. Dianne Schellekens (D66) was blij met de omzetting van een bedrijflocatie naar woningbouw in de gewenste categorieën. Ze vond dat er goed was gereageerd op de opmerkingen van de omwonenden bij de participatie. Ze zag geen vergelijking met de gang van zaken bij de verkoop van de woningen aan het Isabellaveld.
Aan het eind van de discussie bleek dat verschillende fracties willen verhinderen dat kopers van extra pakketten de voorkeur krijgen en een motie willen ondersteunen om dit te voorkomen. Ook een verplichting om de toewijzing via loting te regelen wordt niet uitgesloten als dit juridisch haalbaar is. Wethouder Vos maakte duidelijk dat er in Vught nog geen antispeculatiebeleid is vastgesteld, wel geldt voor dit project een zelfbewoningsplicht.

Kijk ook bij

Naam Wasserij De Spuistroom terug in de Uilenburg

Sinds 21 juni 2024 is de originele ‘Eerste steen’ uit 1949 terug op het terrein …