Boulevard wordt géén fietsstraat

Aan de agenda van de vergadering van de Vughtse raad op woensdag 9 mei is een agendapunt toegevoegd. Daarin wordt de raad door het college gevraagd een negatief standpunt in te nemen over een verzoek van de curatoren in het faillissement van de Vughtse vastgoedondernemer G. Groenewoud om de Boulevard bij de IJzeren Man in te richten als fietsstraat, wat betekent dat er ook autoverkeer gebruik van mag maken.

De curatoren hebben een aanvraag ingediend voor de bouw van een hotel nabij de IJzeren Man. Deze aanvraag is afgewezen in verband met de onmogelijkheid het hotel te bereiken vanaf de Boslaan. Om deze onbereikbaarheid op te heffen, hebben de curatoren twee opties voorgesteld. De eerste optie was om het hotel over eigen terrein vanaf de Boslaan bereikbaar te maken. Omdat een deel van het terrein de bestemming ‘Natuur’ heeft, hebben de curatoren het college gevraagd een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. De bestemming ‘Natuur’ staat namelijk niet toe dat de grond wordt gebruikt voor verkeersdoeleinden, anders dan fietsen en lopen.

In het kader van deze aanvraag van de curatoren heeft de Vughtse gemeenteraad op 8 februari 2018 besloten géén verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college kon vervolgens niet anders dan de aanvraag voor de omgevingsvergunning weigeren. De tweede optie om het hotel bereikbaar te maken vanaf de Boslaan betreft het gebruik van de Boulevard voor dit doel. De curatoren hebben het college verzocht een verkeersbesluit te nemen om de Boulevard open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. De Boulevard is nu met een verzinkbare paal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het college heeft deze aanvraag afgewezen op basis van verkeerskundige argumenten, maar ook met het argument dat het bestemmingsplan het gebruik van de Boulevard voor gemotoriseerd verkeer niet toelaat. De curatoren zijn in beroep gegaan tegen de weigering omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van het hotel, tegen de weigering omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een ontsluitingsweg op hun perceel en tegen de weigering een verkeersbesluit te nemen. Op 15 mei 2018 behandelt de rechtbank Oost-Brabant de drie beroepschriften tijdens één zitting.

Vergelijkbaar
Het nieuwe verzoek is volgens het college een vergelijkbare aanvraag met de aanvraag, waarvan de Vughtse raad op 8 februari 2018 heeft besloten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Wat het college betreft, wordt de aanvraag met dezelfde motivering afgewezen als die eerdere aanvraag. Het kan echter niet zonder eerst de hele procedure te volgen, waarbij de gemeenteraad éérst een voorgenomen besluit dient te nemen dat ter inzage gelegd wordt voor het indienen van zienswijzen. Dat is de reden waarom de raad nu wordt verzocht om – zonder behandeling vooraf in de commissie ‘Ruimte’ – een voorgenomen besluit te nemen, dat inhoudt dat de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen wil afgeven. Dan kan tijdens de zitting bij de rechtbank al melding worden gemaakt van dit standpunt.

Kijk ook bij

Schrijf je in voor het Open Podium

Wil je je instrument laten zien en horen? Dan is het Open Podium iets voor …