Bordenactie voor weidevogels in de Gement

In januari kregen de leden van de Jeugd Natuurwacht een presentatie over Weidevogelbescherming in de Gement en de Zeeg. De presentatie werd gegeven door Ton de Peffer, een van de vrijwilligers die bijna dagelijks in de Gement rondloopt op zoek naar nesten van weidevogels, die beschermd moeten worden tegen de activiteiten van boeren en loonwerkers. Het was een productieve ochtend, want na een aansprekende presentatie werden door de jeugd 28 borden gemaakt waarmee aandacht wordt gevraagd voor de rustperiode tijdens het broedseizoen.

De borden zullen in de Gement worden geplaatst om zo het publiek te laten zien dat het broedseizoen begonnen is en er een paar maanden rust moet zijn in het gebied zodat de weidevogels hun eieren kunnen uitbroeden en de jongen groot kunnen worden. Het is belangrijk dat er tussen maart en juli zo weinig mogelijk verstoring komt. Via de borden wordt iedereen verzocht om vooral niet over de akkers en weilanden te gaan wandelen en honden niet los te laten lopen. De jeugdnatuurwachters hopen daarmee zoveel mogelijk broedende paartjes te helpen, zodat het hopelijk een beter weidevogeljaar wordt dan de afgelopen twee jaren. De kinderen van de Jeugd Natuurwacht hebben hard gewerkt, geknipt, geplakt, getekend en gekleurd. Aan het eind van de ochtend waren er 28 kunstwerken klaar die door de leiding van de Jeugd Natuurwacht geseald zijn en later op houten borden bevestigd worden, die dan weer met palen de grond in gaan. Het is de bedoeling dat de borden verspreid door de Gement het hele broedseizoen blijven staan. Daarna worden ze verwijderd en bewaard voor volgend jaar.

Convenant
Er is een aantal afspraken gemaakt met de gemeenten die grenzen aan het gebied, maar ook met het Waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer over hoe de weidevogels beschermd moeten worden en wie waar voor moet zorgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat nu door alle deelnemers is ondertekend. Aan het eind van de ochtend was wethouder Fons Potters bij de Jeugdnatuurwacht om het convenant in ontvangst te nemen. Daarbij heeft Rini van den Boer nog eens uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat de nesten niet verstoord worden en de wethouder beloofde zijn best te doen om de naleving van de afspraken in het convenant goed in de gaten te houden.

Borden geplaatst
Afgelopen zaterdag 17 maart is een groepje leden van de Jeugd Natuurwacht in de Gement bezig geweest met het plaatsen van enkele van de zelfgemaakte borden. Het was ontzettend koud, daardoor kon er slechts een half uurtje gewerkt worden, maar de jeugd was wel erg enthousiast ondanks de kou. Na het plaatsen van de borden konden de werkers met een bekertje warme chocomel nog even ontdooien bij de kachel van Jan en Joke van Asveldt. Als de temperatuur beter wordt zullen de vrijwilligers van de weidevogelbescherming de rest van de borden plaatsen. Nou maar hopen dat het helpt en dat de weidevogels een rustig broedseizoen zullen hebben.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …