Bomenbehoud in Vught

Ingezonden

Vught is een mooie gemeente die de bewoners een leefomgeving biedt met veel groen. Een belangrijk onderdeel van het groen vormen de bomen in parken, in tuinen en langs de wegen. Recent verscheen in Het Klaverblad nog een aantal boeiende artikelen over karakteristieke bomen in Vught. Naast een mooie leefomgeving, dragen bomen bij aan een gezond leefmilieu voor de burgers. Met enige regelmaat worden er in Vught vergunningen verleend om bomen te kappen, vaak zonder dat burgers in de omgeving daarvan weten. Voor de meeste inwoners van Vught is het niet goed mogelijk om in de gaten te houden of er bomen in hun eigen omgeving gekapt gaan worden.

Bomenbehoudvught, een initiatief van Jorrit Okkerman [foto], student aan de TU Delft en opgegroeid in Vught, is een gratis dienst die voor de Vughtse burger in de gaten houdt of er in zijn buurt bomen staan waarvoor een kapvergunning is aangevraagd. Bomenbehoudvught stuurt de burger een e-mail met de mededeling wanneer zo’n kapvergunning is aangevraagd. Op de site www.bomenbehoudvught.com kan iedereen zich inschrijven voor de dienst. Daar tref je ook informatie aan over de stappen die de burger kan nemen tegen het kappen van bomen. Dat loopt van gezamenlijk overleg voeren met de aanvrager en andere belanghebbenden, via bezwaar maken bij de gemeente, tot het in beroep gaan bij de rechtbank. Met deze dienst wil www.bomenbehoudvught.com voorkomen dat bomen onnodig gekapt worden.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …