Foto: Ruud Strobbe

Bomen uit ruïnes Zionsburg verwijderd

Naast de restauratie van de afgebrande villa wordt het landgoed zelf aangepakt. De villa krijgt een nieuwe maatschappelijke bestemming: een soort Villa Pardoes voor jongeren vanaf twaalf jaar die hier af en toe een weekje op vakantie kunnen komen. Bestuurslid Jan Pommer van de Marggraff Stichting vertelt dat er een stichting moet worden opgericht om dit maatschappelijke doel te kunnen verwezenlijken. “Die stichting zal straks de exploitatie van de nieuwe villa gestalte geven. Dat vergt nog heel wat werk.” Rentmeester Pieck van Hoven vult aan: “Villa Pardoes werkt ook met méér dan honderd vrijwilligers om kinderen tot twaalf jaar te begeleiden. Dat is niet niks. Zonder zo’n club betrokken vrijwilligers kan het niet.”

Kijk ook bij

Vughts college zet in op andere manier van besturen

Het nieuwe Vughtse bestuursakkoord ‘Een nieuwe start’ zorgde bij de presentatie maandag voor enige verbazing. …