Bomen over Bomen

Van kappen naar kansen

“De kettingzaag maakt de komende jaren overuren in Vught. Voor de plannen met het spoor, de N65, maar ook de gevangenis moeten meer dan tweeduizend bomen worden gekapt. Een fikse aanslag op het groene karakter van het dorp. Spoorwegbeheerder ProRail heeft bij de gemeente Vught een kapvergunning ingediend voor het vellen van zeshonderd bomen en 2,6 hectare beplanting. Wie de moeite neemt om de ‘kapkaart’ te bestuderen, ziet een lang lint van rode kruisjes langs het spoor.” (bron: Brabants Dagblad)

Dat betekent werk aan de winkel voor Podium C dat met haar project ‘Bomen over Bomen’ draagvlak en daadkracht wil creëren bij de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt om meer bomen, hagen en struiken te planten. Van een ‘kapkaart’ naar een ‘bomen-kansen-kaart. De noodzaak van het planten van bomen wordt breed gedragen. Toch verloopt dit proces minder soepel dan gewenst en noodzakelijk. In feite moet voor iedere nieuwe aanplant, zeker in de openbare ruimte, een klein gevecht worden geleverd. Podium C wil bij burgers de belangstelling vergroten door hen niet alleen deelgenoot te maken van de kansen, maar tegelijkertijd ook mede-eigenaar te maken van de ogenschijnlijk eenvoudige activiteit die het planten van bomen met zich meebrengt. En streeft ernaar dat de urgentie van het planten van bomen en struiken breed gedragen gaat worden door het een gezicht te geven en er publieksacties aan toe te voegen. Dit plan wordt uitgevoerd tussen zomer 2022 en voorjaar 2023.

Kunstenaars
In lijn met de visie en doelstellingen van Podium C om kunstenaars, muzikanten en designers een rol van belang te geven bij transities naar een duurzame wereld werden, op advies van en begeleid door kunstenaar Matthijs Bosman, de kunstenaars/ontwerpers Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen en componist Bart van Dongen betrokken bij de voorstellen voor de uitvoering van het plan.

Het plan in hoofdlijnen
het plan behelst in hoofdlijnen een herintroductie van het historische voorpootrecht. Het typische Brabantse lanenlandschap, dat ook zichtbaar is in de Meierij, vindt zijn oorsprong in een eeuwenoud recht: het voorpootrecht (ook wel: plantrecht of pootrecht). Dit recht, dat grondbezitters de mogelijkheid geeft om bomen te planten in de gemeentelijke berm die grenst aan hun perceel, is nooit vervallen. Dit biedt mogelijkheden voor het planten van bomen. Een creatief instrumentarium aan voorlichting en wegwijzers ontwikkeld door de kunstenaars biedt inwoners in Vught inzicht in alles wat er bij het voorpootrecht komt kijken en heeft als doel om bewoners te stimuleren meer bomen te planten in publiek groen.

Realiseren ‘Bomen Kansen Kaart’
Met behulp van een intensieve inzet van communicatiekanalen wordt Vught opgeroepen om aan te geven waar het kansen ziet voor het planten van bomen, hagen en struiken. Onderzoek ieder plekje of het nu gemeentegrond, particuliere tuinen of boerenerven zijn. Voor leerlingen van de 12 basisscholen binnen de gemeente Vught is door studenten van Avans Hogeschool een programma ontwikkeld waarmee zij worden uitgedaagd om op creatieve wijze hun groene ideeën voor hun eigen omgeving vorm te geven.

Bladblazers Requiem
Een belangrijke creatieve bijdrage aan het bewustwordingsaspect van ‘Bomen over Bomen’ is die van componist Bart van Dongen. De Bladblazers Symfonie is géén ode aan de bladblazer, maar aan hark en blad. De componist hoopt dat na de uitvoering niemand meer een bladblazer gebruikt. Een bladblazer ondermijnt het ecologisch systeem in een tuin, maakt herrie en is vervuilend. Het requiem is een muzikale oproep tot het bannen van de bladblazer. Immers, afgevallen bladeren hebben een belangrijke rol te vervullen voor veel dieren en planten. Dit requiem roept op om gevallen bladeren te verzamelen tot beschutte bladerhopen voor de wereld van wormen, spinnen en insecten die leven van de bladeren. Het Bladblazersrequiem wordt uitgevoerd door 5 bladblazers, 7 trombonisten, 2 trommelaars en 10 harken.

Aanmelden Kick-off
Het gehele plan wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2022 en het voorjaar 2023 en start met een aftrap op vrijdag 20 mei vanaf 11.00 uur in Elzenburg in Vught. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen nader uiteengezet door alle betrokkenen en is er ruimte voor discussie. Toegang tot deze bijeenkomst is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst en kan door een mail te sturen aan fridarouppe@gmail.com.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …