Bloemenkraam Vughtse Hoeven

Sommige buren zou je weleens in de bloemen willen zetten. Bijvoorbeeld omdat een buurvrouw altijd kookt voor haar oude buurman of omdat een buurvrouw haar overleden man nog zo erg mist.

De bewonersgroep Hopakker, Vaarvonder en Turfveld organiseert in samenwerking met Welzijn Vught een nieuwe activiteit voor de inwoners van deze straten. Kent u iemand in deze buurt die u in het zonnetje wilt zetten met een leuk bloemetje? Dan kunt u deze persoon daarvoor opgeven. Na opgave krijgt de persoon op 9 juni tussen 12.00 en 14.00 uur het bloemetje met het kaartje bij het speelterrein aan de Turfveld! Wij reiken het bloemetje uit onder het genot van koffie, thee en iets lekkers. Opgaven kunt u inleveren bij Jos en Monique Tychon. Geeft u in het kort aan waarom juist deze persoon een bloemetje verdient? Hopelijk zien wij u allemaal terug op deze middag!

De bewonersgroep HoVaTu, Jos en Monique Tychon, Vrijwillige wijkondersteuners, Turfveld 11

Kijk ook bij

Vughts college geeft correspondentie met BD over gemeentelijke organisatie vrij

Het Vughtse college van B&W heeft de correspondentie met het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen …